Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 07:52:24 26/05/2020 Đỗ mạnh cường Nhóm phương thức giá trị 4 phút trước
2 07:51:19 26/05/2020 lê trung thành Thuộc tính background rút gọn 5 phút trước
3 07:51:14 26/05/2020 lê trung thành Thuộc tính thiết lập cố định hình nền khi cuộn trang 5 phút trước
4 07:49:20 26/05/2020 Ngô Văn Trung Chạy test dự án lên server localhost 7 phút trước
5 07:42:52 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Cấu trúc điều khiển if 13 phút trước
6 07:42:26 26/05/2020 Nguyễn Hữu Tứ Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 14 phút trước
7 07:42:01 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Kỷ thuật gửi mail tự động bằng PHP 14 phút trước
8 07:41:40 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Cấu trúc điều khiển if 15 phút trước
9 07:41:24 26/05/2020 Ngô Văn Trung Chạy test dự án lên server localhost 15 phút trước
10 07:41:07 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Bài tập phần 5 15 phút trước
11 07:40:46 26/05/2020 Ngô Văn Trung Thuộc tính căn chỉnh text(trái, phải, giữa, đều) 15 phút trước
12 07:38:48 26/05/2020 Phạm Tiền Thưởng Selector con cháu, hậu duệ 17 phút trước
13 07:36:28 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Chữa bài tập phần 5 20 phút trước
14 07:35:18 26/05/2020 Giáp Văn Hưng Xây dựng giao diện hệ thống 21 phút trước
15 07:28:27 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Tổng quan về lập trình javascript 28 phút trước
16 07:28:06 26/05/2020 Giáp Văn Hưng Ý tưởng hệ thống điều hướng 28 phút trước
17 07:27:00 26/05/2020 Nguyễn Hữu Khương Tổng quan về giỏ hàng trong website 29 phút trước
18 07:26:57 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Khóa học Bootsrap AZ và người hướng dẫn Phan Văn Cương 29 phút trước
19 07:25:28 26/05/2020 Đỗ mạnh cường Nhóm phương thức giá trị 31 phút trước
20 07:24:30 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Xây dựng giao diện slider 32 phút trước
21 07:24:00 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Xây dựng giao diện slider 32 phút trước
22 07:23:27 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Giới thiệu chương trình Jquery siêu tốc 33 phút trước
23 07:23:11 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Chào mừng người dẫn đường 33 phút trước
24 07:20:39 26/05/2020 phạm đức thắng Định hướng xây dựng hàm xử lý validation form 36 phút trước
25 07:20:31 26/05/2020 phạm đức thắng Định hướng xây dựng hàm xử lý validation form 36 phút trước
26 07:19:42 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu #1. Xây dựng database 36 phút trước
27 07:19:36 26/05/2020 nguyenxuanthem Bước 1: Phân tích tổng quan và lấy ảnh 37 phút trước
28 07:19:36 26/05/2020 Tào Tử Văn Tổng quan phân trang 37 phút trước
29 07:19:35 26/05/2020 nguyenxuanthem Bước 1: Phân tích tổng quan và lấy ảnh 37 phút trước
30 07:19:25 26/05/2020 Nguyễn Ngọc Hiếu Chào mừng người dẫn đường 37 phút trước
31 07:13:55 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Bài tập phần 5 42 phút trước
32 07:09:18 26/05/2020 Cụt Xuân Quyền Cấu trúc html của website 47 phút trước
33 07:04:11 26/05/2020 Lê Nhật Bảo Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 52 phút trước
34 07:04:01 26/05/2020 Lê Nhật Bảo [HTML 5] Thẻ định nghĩa thanh điều hướng - nav 52 phút trước
35 07:02:17 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán tăng giảm trong php 54 phút trước
36 07:00:07 26/05/2020 Cụt Xuân Quyền Cấu trúc file, thư mục khóa học 56 phút trước
37 06:54:25 26/05/2020 Cụt Xuân Quyền Cấu trúc file, thư mục khóa học 1 giờ trước
38 06:52:15 26/05/2020 Bùi Văn Tây Bài tập phần 7 1 giờ trước
39 06:51:56 26/05/2020 Bùi Văn Tây Nhúng mảng php vào html 1 giờ trước
40 06:50:01 26/05/2020 Cụt Xuân Quyền Cấu trúc file, thư mục khóa học 1 giờ trước
41 06:49:13 26/05/2020 Nguyễn Văn Tôn Các kỹ thuật comment trong Javascript 1 giờ trước
42 06:49:08 26/05/2020 Nguyễn Văn Tôn Xuất dữ liệu trong javascript 1 giờ trước
43 06:48:58 26/05/2020 Nguyễn Văn Tôn Các kỹ thuật comment trong Javascript 1 giờ trước
44 06:46:49 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán trên chuỗi trong php 1 giờ trước
45 06:45:13 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán logic trong php 1 giờ trước
46 06:44:17 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán so sánh trong php 1 giờ trước
47 06:41:55 26/05/2020 Hải Ngân Nhóm phương thức về thuộc tính 1 giờ trước
48 06:41:09 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán logic trong php 1 giờ trước
49 06:39:18 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán so sánh trong php 1 giờ trước
50 06:38:36 26/05/2020 Dương Hoàng Quân Phép toán gán trong php 1 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương khởi điểm 7-9tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2020 Xem ngay→