Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 01:16:46 04/04/2020 phạm đình hùng Selector toàn cục universal 1 phút trước
2 01:16:39 04/04/2020 Phan Văn Tuyển Quy tắc chống sập độ cao khi sử dụng float 1 phút trước
3 01:16:06 04/04/2020 Phan Văn Tuyển Quy tắc chống ảnh tràn khung 2 phút trước
4 01:11:37 04/04/2020 phạm đình hùng Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 6 phút trước
5 01:11:29 04/04/2020 phạm đình hùng Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 6 phút trước
6 01:11:08 04/04/2020 Anh Phi Hệ thống Grid bootstrap tùy biến trên đa thiết bị 7 phút trước
7 01:09:56 04/04/2020 phạm đình hùng Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 8 phút trước
8 01:09:42 04/04/2020 phạm đình hùng Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 8 phút trước
9 01:09:31 04/04/2020 DUONG VINH BINH Kích thước trong responsive 8 phút trước
10 01:07:22 04/04/2020 Vũ Trường Sinh Tạo phần tử form radio box 10 phút trước
11 01:03:39 04/04/2020 Trần Ngọc Phi Xây dựng tùy chỉnh hiển thị nội dung trên table 14 phút trước
12 01:03:36 04/04/2020 Trần Ngọc Phi Xây dựng tùy chỉnh nút bấm trong form(border, background, size...) 14 phút trước
13 01:01:42 04/04/2020 Nguyễn Phú Nam Thuộc tính thiết lập kích thước rộng cao cho khối 16 phút trước
14 01:00:54 04/04/2020 Nguyễn Trọng Hải Nhóm selector theo thuộc tính 17 phút trước
15 12:58:13 04/04/2020 Tạ Mạnh Thức Bài tập: Xây dựng layout web 3 cột với flex 20 phút trước
16 12:56:13 04/04/2020 Vũ Trường Sinh Tạo phần tử form select box 22 phút trước
17 12:55:57 04/04/2020 Luong Ha Thiết lập line height cho text 22 phút trước
18 12:51:22 04/04/2020 Tsai Minh Xương Tối ưu hiển thị trên các lớp thiết bị 26 phút trước
19 12:48:22 04/04/2020 Tsai Minh Xương Kích thước trong responsive 29 phút trước
20 12:48:17 04/04/2020 Tsai Minh Xương Tổng kết - Tối ưu - Nâng cấp 29 phút trước
21 12:46:15 04/04/2020 Lý Hà Vũ [HTML 5] Thẻ định nghĩa một nhóm cấu trúc liên quan - Section 32 phút trước
22 12:45:16 04/04/2020 Nguyễn Long Đăng Vai trò của Ajax trong ứng dụng 32 phút trước
23 12:43:33 04/04/2020 Vũ Trường Sinh [HTML5]Tạo phần tử form nhập dữ liệu ngày tháng 34 phút trước
24 12:43:10 04/04/2020 Vũ Trường Sinh [HTML5] Tạo phần tử form nhập dữ liệu email, số lượng 35 phút trước
25 12:42:42 04/04/2020 Nguyễn Thanh Nhân Bảng (Table) trong website 35 phút trước
26 12:42:36 04/04/2020 Nguyễn Thanh Nhân Bảng (Table) trong website 35 phút trước
27 12:42:15 04/04/2020 Nguyễn Thanh Nhân Bảng (Table) trong website 36 phút trước
28 12:42:11 04/04/2020 Nguyễn Thanh Nhân Xây dựng form trong website 36 phút trước
29 12:42:09 04/04/2020 Tạ Mạnh Thức Thay đổi thuộc tính display trên đối tượng 36 phút trước
30 12:41:52 04/04/2020 Nguyễn Thanh Nhân Xây dựng form trong website 36 phút trước
31 12:41:20 04/04/2020 Tạ Mạnh Thức Thuộc tính căn chỉnh flex item theo phương thẳng đứng 36 phút trước
32 12:40:28 04/04/2020 Huỳnh thanh bạch Bài tập phần 8 37 phút trước
33 12:38:16 04/04/2020 Huỳnh thanh bạch Cách gọi hàm để sử dụng 39 phút trước
34 12:37:29 04/04/2020 Nguyễn Hoàng Long Tạo liên kết các trang trong website(link) 40 phút trước
35 12:37:27 04/04/2020 Nguyễn Khiêm #7. Xây dựng thanh phân trang 40 phút trước
36 12:36:39 04/04/2020 Lương Kiều Tới Bảng (Table) trong website 41 phút trước
37 12:34:37 04/04/2020 Phạm Vũ Việt Thắng Thuật toán và sức mạnh của nó 43 phút trước
38 12:33:03 04/04/2020 Nguyễn Văn Bình Cấu trúc file, thư mục khóa học 45 phút trước
39 12:32:02 04/04/2020 Lý Hà Vũ [HTML 5] Thẻ định nghĩa bài viết - article 46 phút trước
40 12:32:00 04/04/2020 Phạm Vũ Việt Thắng Những sai lầm thường gặp khi học php 46 phút trước
41 12:31:31 04/04/2020 Luong Ha Thuộc tính thiết lập font size 46 phút trước
42 12:31:09 04/04/2020 Huỳnh thanh bạch Tầm vực biến trong hàm 47 phút trước
43 12:30:37 04/04/2020 Tsai Minh Xương Kích thước trong responsive 47 phút trước
44 12:29:57 04/04/2020 Phạm Vũ Việt Thắng Những lý do để php là lựa chọn số 1 48 phút trước
45 12:29:44 04/04/2020 Phạm Vũ Việt Thắng Chào mừng người dẫn đường 48 phút trước
46 12:27:58 04/04/2020 Nguyễn Văn Bình Chạy test dự án lên server localhost 50 phút trước
47 12:25:42 04/04/2020 Nguyễn Văn Bình Cặt đặt trình soạn thảo code chuyên nghiệp 52 phút trước
48 12:25:16 04/04/2020 Võ Khắc Tín Bài tập 2: Xây dựng trang chi tiết bài viết với Bootstrap 52 phút trước
49 12:24:58 04/04/2020 Lý Hà Vũ [HTML 5] Thẻ định nghĩa bài viết - article 53 phút trước
50 12:23:03 04/04/2020 Nguyễn Trọng Hải Nhóm selector cơ bản 55 phút trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương khởi điểm 7-9tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2020 Xem ngay→