Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 01:20:07 02/12/2020 Trương Thanh Nhựt Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 6 phút trước
2 01:19:22 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Cấu trúc file, thư mục khóa học 7 phút trước
3 01:14:57 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Cấu trúc html của website 11 phút trước
4 01:14:45 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Chạy test dự án lên server localhost 12 phút trước
5 01:14:28 02/12/2020 Nguyễn Minh Hiếu Cách gọi hàm để sử dụng 12 phút trước
6 01:08:10 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Chạy test dự án lên server localhost 18 phút trước
7 01:02:00 02/12/2020 Đặng Văn Đạt Vòng lặp for trong javascript 24 phút trước
8 01:00:46 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Cài đặt và sử dụng server ảo phục vụ code web 25 phút trước
9 01:00:34 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Cách thiết lập mục tiêu - Xác định ngày hoàn thành khóa học 26 phút trước
10 12:56:00 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng 5 bước học online hiệu quả trên unitop 30 phút trước
11 12:55:43 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 31 phút trước
12 12:55:17 02/12/2020 Võ Huỳnh Hải Đăng #21. Check chuẩn code W3C và tối ưu 31 phút trước
13 12:54:40 02/12/2020 Nguyễn Minh Hiếu Tầm vực biến trong hàm 32 phút trước
14 12:47:20 02/12/2020 Nhữ Ngọc Anh Selector theo nhóm 39 phút trước
15 12:38:44 02/12/2020 Đặng Văn Đạt Mục tiêu - chuẩn bị để thành công 48 phút trước
16 12:38:13 02/12/2020 Đặng Văn Đạt Giới thiệu chương trình Jquery siêu tốc 48 phút trước
17 12:37:26 02/12/2020 Đặng Văn Đạt Vòng lặp for trong javascript 49 phút trước
18 12:35:14 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp Tạo phần tử form select box 51 phút trước
19 12:34:18 02/12/2020 Phạm Văn Thái Nhóm phương thức giá trị 52 phút trước
20 12:32:56 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp Tạo phần tử form select box 53 phút trước
21 12:32:51 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp [HTML5]Tạo phần tử form nhập dữ liệu ngày tháng 53 phút trước
22 12:32:37 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp Tạo phần tử form select box 54 phút trước
23 12:31:45 02/12/2020 Nhữ Ngọc Anh Selector cha con 55 phút trước
24 12:31:43 02/12/2020 Nhữ Ngọc Anh Selector con cháu, hậu duệ 55 phút trước
25 12:31:16 02/12/2020 Nhữ Ngọc Anh #21. Check chuẩn code W3C và tối ưu 55 phút trước
26 12:30:44 02/12/2020 Nhữ Ngọc Anh Bài tập xây dựng layout 1 56 phút trước
27 12:30:20 02/12/2020 Nguyễn Minh Hiếu Xử lý giá trị trả về của hàm 56 phút trước
28 12:29:26 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp [HTML5]Tạo phần tử form nhập dữ liệu ngày tháng 57 phút trước
29 12:27:51 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng [HTML 5] Thẻ định nghĩa header, footer 58 phút trước
30 12:26:40 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng Thẻ Div phân chay layout 1 giờ trước
31 12:26:23 02/12/2020 Laravel7 Cài đặt thư viện LaravelShoppingCart 1 giờ trước
32 12:23:01 02/12/2020 Phạm Văn Thái Nhóm phương thức về thuộc tính 1 giờ trước
33 12:23:00 02/12/2020 Phạm Văn Thái Nhóm phương thức về thuộc tính 1 giờ trước
34 12:22:46 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng [HTML 5] Thẻ định nghĩa header, footer 1 giờ trước
35 12:22:29 02/12/2020 Phạm Văn Thái Tổng kết - Tối ưu - Nâng cấp 1 giờ trước
36 12:21:11 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp [HTML5] Tạo phần tử form nhập dữ liệu email, số lượng 1 giờ trước
37 12:18:44 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp Tạo tiêu đề phần tử form - auto focus 1 giờ trước
38 12:17:25 02/12/2020 quang huy Hạn chế trong hệ thống điều hướng cơ bản 1 giờ trước
39 12:15:38 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng [HTML 5] Layout website cơ bản bằng html 5 1 giờ trước
40 12:12:33 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp Tạo tiêu đề phần tử form - auto focus 1 giờ trước
41 12:11:52 02/12/2020 quang huy Ý tưởng nâng cấp 1 giờ trước
42 12:11:00 02/12/2020 quang huy Tổng kết chương 1 giờ trước
43 12:10:25 02/12/2020 Laravel7 Tạo url đặt hàng sản phẩm 1 giờ trước
44 12:07:40 02/12/2020 Phạm Văn Cảnh Nhóm selector về cấu trúc cấp bậc 1 giờ trước
45 12:07:40 02/12/2020 Phạm Văn Cảnh Nhóm selector về cấu trúc cấp bậc 1 giờ trước
46 12:04:53 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng [HTML 5] Thẻ định nghĩa header, footer 1 giờ trước
47 12:04:04 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng Hiển thị thông tin dạng bảng trong website 1 giờ trước
48 12:03:57 02/12/2020 Nguyễn Công Thắng Xây dựng file html làm trang chủ tự động quy cập 1 giờ trước
49 12:02:10 02/12/2020 Trần Hữu Hiệp Form nhập dữ liệu text, password 1 giờ trước
50 12:00:50 02/12/2020 Phan Tấn Lộc Bài tập xây dựng layout 7 1 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương khởi điểm 7-9tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2020 Xem ngay→