Lịch sử học tập

TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
1 Quách Ngọc Khánh HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thuộc tính thiết lập kích thước hình nền khối 4 phút trước
2 Dương Đức Tùng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop #16. Code css - khối bài viết mới 6 phút trước
3 Võ Văn Hiệp Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Checkout đơn hàng 7 phút trước
4 Võ Văn Hiệp Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tổng kết xây dựng Shopping cart 11 phút trước
5 Quách Ngọc Khánh HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thuộc tính thiết lập ảnh nền khối 14 phút trước
6 nguyễn tiến phước HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Bài tập: Ứng dụng hiệu ứng 17 phút trước
7 Thái Duy Hùng Bootstrap AZ - Xây dựng giao diện website chuẩn, nhanh chóng, chuyên nghiệp với Bootstrap Nhóm class tùy chỉnh float, clear 20 phút trước
8 Đoàn Đức Minh Làm chủ jquery siêu tốc Bài thực hành đổi màu bằng jquery 21 phút trước
9 Quách Ngọc Khánh HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thuộc tính thiết lập màu nền khối 23 phút trước
10 nguyễn tiến phước HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop [CSS3] Hiệu ứng đổ bóng khối - box-shadow 28 phút trước
11 Quách Ngọc Khánh HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thuộc tính thiết lập kích thước rộng cao cho khối 32 phút trước
12 Lê Viết Khánh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #2. Xây dựng giao diện 35 phút trước
13 nguyễn tiến phước HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop [CSS3] Tăng giảm kích thước đối tượng theo tỉ lệ - scale 40 phút trước
14 nguyễn tiến phước HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Quy tắc đặt tên chuyên nghiệp(file, folder, class, id...) 41 phút trước
15 Thái Duy Hùng Bootstrap AZ - Xây dựng giao diện website chuẩn, nhanh chóng, chuyên nghiệp với Bootstrap Căn giữa khối trong bootstrap 43 phút trước
16 nguyễn tiến phước HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop [CSS3] Thuộc tính xoay đối tượng theo một góc cho trước - ratio 46 phút trước
17 Võ Đại Vân Bí quyết responsive làm website trên đa thiết bị 2 trật tự triển khai responsive 51 phút trước
18 Nguyễn Văn Thành Triển khai dự án web lên mạng internet chỉ với 30 phút Backup dự án trong từng giai đoạn 52 phút trước
19 Nguyễn Văn Thành Triển khai dự án web lên mạng internet chỉ với 30 phút Cấu hình dự án 55 phút trước
20 Võ Đại Vân Bí quyết responsive làm website trên đa thiết bị Phân chia Css theo lớp thiết bị 1 giờ trước
21 phạm đình hùng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Bài tập 1: Thực hành xây dựng website tin tức cơ bản 1 giờ trước
22 Võ Đại Vân Bí quyết responsive làm website trên đa thiết bị Bật chế độ website chạy trên đa thiết bị 1 giờ trước
23 Dương Quốc Nam Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính quy định dãn dòng 1 giờ trước
24 phạm đình hùng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Xây dựng file html làm trang chủ tự động quy cập 1 giờ trước
25 Võ Đại Vân Bí quyết responsive làm website trên đa thiết bị Cách kiểm tra website tương thích với đa thiết bị 1 giờ trước
26 Võ Đại Vân Bí quyết responsive làm website trên đa thiết bị Tổng quan responsive web desgin 1 giờ trước
27 phạm đình hùng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thẻ In nghiêng, in đậm, in gạch chân text 1 giờ trước
28 Dương Quốc Nam Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Một số mã màu thường dùng 1 giờ trước
29 Dương Quốc Nam Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính thiết lập màu sắc cho text 1 giờ trước
30 Trần quốc thắng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thuộc tính hiết lập font chữ text 1 giờ trước
31 Võ Văn Hiệp Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #13. Cập nhật giỏ hàng 1 giờ trước
32 phạm đình hùng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Tạo mục lục bài viết trong html 2 giờ trước
33 Dương Quốc Nam Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính font trong website 2 giờ trước
34 Võ Đại Vân Bí quyết responsive làm website trên đa thiết bị Tổng quan responsive web desgin 2 giờ trước
35 Trần quốc thắng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Phần tử form nhập liệu đoạn văn bản 2 giờ trước
36 Hoàng Công Minh Huy Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Quy tắc 4 bước chuyển PSD sang HTML-CSS 2 giờ trước
37 phạm đình hùng HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Tạo liên kết các trang trong website(link) 2 giờ trước
38 Hoang Ha Phuong Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Menu file trong Photoshop 2 giờ trước
39 Hoang Ha Phuong Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Giới thiệu phần mềm Photoshop 2 giờ trước
40 Hoang Ha Phuong Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính hiển thị xếp chồng các khối 2 giờ trước
41 Dương Quốc Nam Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector theo nhóm 2 giờ trước
42 Hoang Ha Phuong Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính quy định vị trí hiển thị của khối 2 giờ trước
43 Tô Đình Dự Làm chủ jquery siêu tốc Tổng kết - Tối ưu - Nâng cấp 2 giờ trước
44 Huỳnh thanh bạch HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Thẻ định nghĩa tiêu đề trong website 3 giờ trước
45 Tô Đình Dự Làm chủ jquery siêu tốc Xử lý hình ảnh hiển thị mặc định 3 giờ trước
46 Huỳnh thanh bạch HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Cách chú thích dòng, đoạn code trong html 3 giờ trước
47 Huỳnh thanh bạch HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Cấu trúc html của website 3 giờ trước
48 Huỳnh thanh bạch HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Cấu trúc file, thư mục khóa học 3 giờ trước
49 Huỳnh thanh bạch HTML CSS 21 Ngày - Thành thạo xây dựng giao diện web thực tế từ bản thiết kế Photoshop Giới thiệu Phan Văn Cương và tổng quan chương trình 3 giờ trước
50 Hoang Ha Phuong Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính quy định vị trí hiển thị của khối 3 giờ trước
TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
//