Lịch sử học tập

TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
1 Vũ Minh Đức Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Những phần mềm cần thiết 3 phút trước
2 Nguyễn Văn Kiên Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng layout 5 6 phút trước
3 phạm công hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng layout 1 6 phút trước
4 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Giới thiệu phần mềm Photoshop 9 phút trước
5 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính hiển thị xếp chồng các khối 9 phút trước
6 Nguyễn Văn Kiên Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng layout 5 10 phút trước
7 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng menu dọc một cấp 12 phút trước
8 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Giới thiệu phần mềm Photoshop 12 phút trước
9 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Menu file trong Photoshop 12 phút trước
10 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Menu View trong Photoshop 12 phút trước
11 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Menu file trong Photoshop 12 phút trước
12 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Giới thiệu phần mềm Photoshop 12 phút trước
13 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính hiển thị xếp chồng các khối 13 phút trước
14 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Link đến nội dung trong cùng một trang 13 phút trước
15 Hoàng Thanh Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cách tạo database lưu trữ dữ liệu 14 phút trước
16 Hoàng Thanh Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #13. Cập nhật giỏ hàng 14 phút trước
17 Hoàng Thanh Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tổng kết xây dựng Shopping cart 14 phút trước
18 Hoàng Thanh Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #1. Xây dựng database 16 phút trước
19 Vũ Minh Đức Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tuyên bố mục tiêu hoàn thành 20 phút trước
20 phạm đình hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Giới thiệu phần mềm Photoshop 22 phút trước
21 phạm công hùng Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Tổng quan bài tập xây dựng 7 loại layout 27 phút trước
22 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bài tập xây dựng menu dọc một cấp 30 phút trước
23 Lê Trường Vương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Xây dựng form trong website 34 phút trước
24 Đặng Quang Nam Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tạo module mới trên MVC 37 phút trước
25 Phùng Hữu Long Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Bài tập phần 12 41 phút trước
26 Đặng Quang Nam Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cấu hình hệ thống MVC 46 phút trước
27 Đặng Quang Nam Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cấu trúc thư mục và chức năng của MVC 49 phút trước
28 Nguyễn Văn Kiên Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng layout 4 52 phút trước
29 Lê Trường Vương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bảng (Table) trong website 54 phút trước
30 Nguyễn Thị Thủy Tuyên Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thứ tự ưu tiên và cách thăng hạng style css 1 giờ trước
31 Lê Trường Vương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Danh sách có thứ tự, không có thứ tự (UL, OL) 1 giờ trước
32 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn xây dựng menu ngang đa cấp 1 giờ trước
33 Lê Trường Vương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Link trong website 1 giờ trước
34 Vũ Minh Đức Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Tuyên bố mục tiêu hoàn thành 1 giờ trước
35 Lê Trường Vương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Danh sách có thứ tự, không có thứ tự (UL, OL) 1 giờ trước
36 Nguyễn Văn Hoàn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #1. Xây dựng database 1 giờ trước
37 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thêm Icon font vào website 1 giờ trước
38 anh đức Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Cấu trúc điều khiển switch 1 giờ trước
39 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn xây dựng menu ngang đa cấp 1 giờ trước
40 Nguyễn Văn Hoàn Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Nhận dữ liệu form từ radio button 1 giờ trước
41 Nhat Pham Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Kiểm tra định dạng username 1 giờ trước
42 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bài tập Xây dựng menu ngang đa cấp 1 giờ trước
43 Lê Trung Cương Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Đôi nét về người hướng dẫn - Phan Văn Cương 1 giờ trước
44 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.2: Style CSS header 1 giờ trước
45 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.1: Chuẩn bị và lên style tổng quan 1 giờ trước
46 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.2: Style CSS header 1 giờ trước
47 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.3: Style CSS wp-content 1 giờ trước
48 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.4: Style Css cho Content 1 giờ trước
49 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.4: Style Css cho Content 1 giờ trước
50 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bước 3.4: Style Css cho Content 1 giờ trước
TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
//