Lịch sử học tập

TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
1 trần văn thành Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 12 phút trước
2 Vũ Đức Mạnh Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng layout 3 15 phút trước
3 Nguyễn Thị Diễm Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Nhận dữ liệu form từ text area trong Php 29 phút trước
4 nguyenthienvinh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #8. Thêm sản phẩm giỏ hàng 2 giờ trước
5 Trương Mạnh Tài Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Bài tập xây dựng menu dọc một cấp 3 giờ trước
6 nguyenthienvinh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #8. Thêm sản phẩm giỏ hàng 3 giờ trước
7 nguyenthienvinh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #7. Ý tưởng lưu trữ dữ liệu giỏ hàng 3 giờ trước
8 nguyenthienvinh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #6. Đổ dữ liệu trang chủ 3 giờ trước
9 Trương Mạnh Tài Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng menu ngang một cấp 4 giờ trước
10 DOAN VAN KHANH Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Chèn hình ảnh vào website 4 giờ trước
11 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector con cháu, tổ tiên 4 giờ trước
12 DOAN VAN KHANH Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thực hành: Xây dựng website tin tức cơ bản 4 giờ trước
13 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Bài tập phần 23 - Ajax 4 giờ trước
14 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector con cháu, tổ tiên 4 giờ trước
15 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Ajax trong hệ thống MVC 4 giờ trước
16 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Bài tập phần 26 4 giờ trước
17 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Ajax trong hệ thống MVC 4 giờ trước
18 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Hạn chế trong hệ thống điều hướng cơ bản 4 giờ trước
19 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Xây dựng điều hướng nâng cao 4 giờ trước
20 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Xây dựng điều hướng nâng cao 4 giờ trước
21 do van phuoc Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Link đến nội dung trong cùng một trang 4 giờ trước
22 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính xây dựng đường gạch ngang cho text 4 giờ trước
23 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính xây dựng đường gạch ngang cho text 4 giờ trước
24 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính quy định dãn dòng 4 giờ trước
25 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Hạn chế trong hệ thống điều hướng cơ bản 4 giờ trước
26 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Những sai lầm thường gặp khi học php 5 giờ trước
27 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Bài tập phần 23 - Ajax 5 giờ trước
28 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Bài tập phần 23 - Ajax 5 giờ trước
29 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Ý tưởng nâng cấp 5 giờ trước
30 Võ Văn Hiệp Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thứ tự ưu tiên và cách thăng hạng style css 5 giờ trước
31 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thuộc tính quy định dãn dòng 5 giờ trước
32 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Hiển thị dữ liệu lên Html 5 giờ trước
33 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #4. Xử lý chuẩn hóa dữ liệu form 5 giờ trước
34 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Một số lỗi thường gặp trong Ajax 5 giờ trước
35 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #3. Ý tưởng lưu trữ thông tin phiên login 5 giờ trước
36 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Selector con cháu, tổ tiên 5 giờ trước
37 do van phuoc Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Link trong website 5 giờ trước
38 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Chuyển dữ liệu từ form vào phương thức Ajax 5 giờ trước
39 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #2. Xây dựng giao diện 5 giờ trước
40 Lê Văn Bình Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thực hành: Xây dựng website tĩnh đa chức chức năng 5 giờ trước
41 Tống Phước Gia Huy Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Hướng dẫn Xây dựng menu ngang một cấp 5 giờ trước
42 do van phuoc Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Định dạng text bằng html(strong, i, b, u) 5 giờ trước
43 Lê Văn Bình Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Thực hành: Xây dựng website tĩnh đa chức chức năng 5 giờ trước
44 đàm quang việt Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Một số mã màu thường dùng 5 giờ trước
45 Lê Đức Manh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project #1. Xây dựng database 5 giờ trước
46 Trần Huệ Sang Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Đơn vị kích thước và chuyển đổi đơn vị 5 giờ trước
47 Trần Huệ Sang Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Menu file trong Photoshop 5 giờ trước
48 Lê Văn Bình Tất tần tật chuyển PSD thành HTML/CSS Div trong website 5 giờ trước
49 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Một số lỗi thường gặp trong Ajax 5 giờ trước
50 Ngọc Thanh Php Master - Học lập trình web php từ cơ bản đến nâng cao - MVC Project Hiển thị dữ liệu lên Html 5 giờ trước
TT Tên học viên Khóa học Bài học Thời gian
//