Laravel Pro - khóa học lập trình web php chuyên nghiệp với Laravel Framework

Đây là chương trình nâng cao đi sâu vào Laravel là một framework php hàng đầu thế giới. Nếu bạn mong muốn phát triển dữ án chuyên nghiệp, bảo mật, nhu cầu tuyển dụng cao thì cần có mặt trong chương trình này.

(0)
0 học viên
Phan Văn Cương
Ra mắt cuối tháng 5/2020

Bạn nhận được gì

 • Giúp từng bước xây dựng dự án với Laravel - một framework php hàng đầu thế giới
 • Giúp nắm chắc việc cài đặt, tạo các tác vụ trong website với Artisan
 • Giúp tùy biến điều hướng với hệ thống Routing nhiều tùy chọn
 • Giúp nắm chắc cách vận hành và sử dụng thành thạo MVC(Model - View - Controller) trong Laravel
 • Giúp bạn tạo ra hệ thống có tính bảo mật cao với Auth, sử dụng phương thức mã hóa encrypt()
 • Giúp tạo giao diện hệ thống thông minh với Master Layout
 • Giúp quản lý database với Migration
 • Giúp bạn nắm chắc cách phân quyền trong Laravel
 • Giúp bạn làm việc với database dễ dàng với Query Builder, Eloquent ORM
 • Giúp xử lý phân trang trong một nốt nhạc
 • Đây là một chương trình giúp bạn bước lên một level mới mà các lập trình viên web đều mong muốn.
 • Đặc biệt giúp bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh khi tuyển dụng vào vị trí Laravel Framework mức lương cao (Làm tốt có thể ~ 1.000$)
 • Và còn rất nhiều điều thú vị khác...

Học thử

Bạn click vào nút Học thử để xem video bài học, đây là giải pháp để bạn tiếp cận kiến thức thực tế đi làm sau một khoảng thời gian ngắn, bấm vào Đăng ký ngay để tham gia chương trình

 • Bài 34: Định nghĩa một route cơ bản
 • Bài 71: Cú pháp tạo migration composer

Ai là người phù hợp với chương trình này

 • Người đã nắm chắc Php nền tảng(Tốt nhất đã hoàn thành Php Master)
 • Sinh viên mong muốn đi theo hướng lập trình viên chuyên sâu Laravel
 • Người đã đi làm và mong muốn có thêm công cụ làm dự án chuyên nghiệp hơn để tăng lương. 

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

Nếu bạn đã từng học Php chắc chắn bạn đã biết đến Laravel Framewrok hàng đầu thế giới mà các lập trình viên chuyên dùng để tạo ra những ứng dụng web nhanh chóng tiện lợi và tính bảo mật hệ thống cao. 

Chính từ sự tuyệt vời của nó nên các công ty công nghệ đã đua nhau tuyển dụng những người có kỹ năng làm việc trên laravel. Việc bạn ở đây tìm hiều để học Laravel là một lựa chọn rất sáng suốt nó có thể giúp bạn dễ dàng có việc làm với mức thu nhập cao. 

Đây là chương trình không phải như những khóa học bình thường, nội dung luôn xen kẻ lý thuyết gốc hệ thống và bài tập thực hành ứng dụng từng phần một.

Một điều quan trọng h ơn quá tình học lập trình Php không thể tránh những bài toán khó cần hỗ trợ vì vậy nên Unitop.vn có riêng nhóm kín dành cho tất cả những học viên hỏi đáp, tương tác ngay khi cần. 

Đây là một chương trình Online cao cấp bao gồm học trực tiếp trên Unitop.vn và sự kèm cặp hỗ trợ bạn từ số 0 đến khi làm chủ được Laravel và có việc làm. Nếu bạn không có mặt ở đây thì quả thật đó là một điều đáng tiếc. 

Chương trình được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Phan Văn Cương là một người chuyên dẫn dắt cho hàng ngàn lập trình viên có việc làm. Bây giờ đến lượt bạn!

Chế độ hỗ trợ đặc biệt

Hỗ trợ trực tiếp qua nhóm kín facebook 24/24 giành riêng cho những người tham dự 

Được tư vấn thuật toán, thậm chí utraview trực tiếp trên máy tính của bạn nếu gặp vấn đề khó cần giải quyết

Tất cả các bài thực hành được hướng dẫn, reviews góp ý lỗi sai để hoàn thiện.

Sau khi hoàn tất chương trình có đồ án chất lượng và được hướng dẫn viết CV tuyển dụng

Điều kiện tham gia chương trình

 • Có máy tính nối mạng và một không gian để học tập là có thể bắt đầu. 
 • Có ít nhất mỗi ngày 2-3h tập trung dưới sự kèm cặp của Unitop để có kết quả tốt hơn. 
 • Đã học qua Php cơ bản, nếu đã hoàn thành Php Master thì quá tốt.
 • Nghiêm túc học tập và có mục tiêu học để đi làm phát triển sự nghiệp theo lập trình web.

---
Hiện tại khóa học đang trong thời gian ghi hình, hẹn gặp bạn vào thời gian ngắn tới!

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động
  7 bài
  • Bài 1: Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro
  • Bài 2: Cách tham gia các nhóm hỗ trợ
  • Bài 3: Cách học hiệu quả Laravel Pro
  • Bài 4: Thiết lập mục tiêu hoàn thành
  • Bài 5: Thiết lập kế hoạch học tập
  • Bài 6: Cài đặt Server ảo
  • Bài 7: Cài đặt trình soạn thảo code
 • Phần 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
  9 bài
  • Bài 8: Quy tắc định nghĩa class - ví dụ đầu tiên
  • Bài 9: Cú pháp tạo đối tượng mới và cách truy cập thuộc tính, phương thức
  • Bài 10: Phương thức khởi tạo __constructor
  • Bài 11: Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class
  • Bài 12: Cách định nghĩa lớp kế thừa
  • Bài 13: Phương thức set và get trong Class
  • Bài 14: Tầm vực Public, Private, Protected tính chất và cách sử dụng
  • Bài 15: Bài tập xây dựng class User
  • Bài 16: Hướng dẫn bài tập class User
 • Phần 3: Tạo lớp Database thực tế sử dụng Oop Php
  12 bài
  • Bài 17: Tổng quan yêu cầu class DB
  • Bài 18: Tạo database Phpmyadmin và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu
  • Bài 19: Tạo phương thức kết nối connection
  • Bài 20: Thiết lập tự động kết nối cơ sở dữ liệu
  • Bài 21: Tạo phương thức insert: thêm dữ liệu
  • Bài 22: Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn
  • Bài 23: Tạo phương thức chạy chuỗi quy vấn
  • Bài 24: Tạo phương thức select danh sách bản ghi
  • Bài 25: Tạo phương thức select một bản ghi
  • Bài 26: Tạo phương thức update: cập nhật dữ liệu
  • Bài 27: Tạo phương thức delete: xóa dữ liệu
  • Bài 28: Tổng kết quá trình
 • Phần 4: Chuẩn bị lập trình trên Laravel
  5 bài
  • Bài 29: Cài đặt composer
  • Bài 30: Chạy mã lệnh cài đặt Laravel Framework
  • Bài 31: Mô hình MVC trong Framework
  • Bài 32: Bỏ public trên Url laravel
  • Bài 33: Các file và thư mục quan trọng trong Laravel
 • Phần 5: Các kiểu Routing(định tuyến) Laravel
  9 bài
  • Bài 34: Định nghĩa một route cơ bản
  • Bài 35: Định nghĩa route có tham số
  • Bài 36: Đặt tên cho route
  • Bài 37: Định tuyến tham số theo tùy chọn yes - no
  • Bài 38: Định tuyến với tham số có ràng buộc
  • Bài 39: Định tuyến đến một view
  • Bài 40: Định tuyến đến một controller
  • Bài 41: Bài tập Routing
  • Bài 42: Hướng dẫn bài tập routing
 • Phần 6: Làm việc với Controller
  10 bài
  • Bài 43: Tổng quan những tác vụ trong Controller
  • Bài 44: Cách tạo controller bằng mã lệnh
  • Bài 45: Gọi controller từ Route nâng cao
  • Bài 46: Gọi view trong controller
  • Bài 47: Gửi và xuất dữ liệu qua view
  • Bài48: Tạo controller kiểu resource
  • Bài 49: Chuyển hướng trong controller
  • Bài 50: Tổng kết
  • Bài 51: Bài tập controller
  • Bài 52: Hướng dẫn bài tập thực hành
 • Phần 7: View và Master Layout
  16 bài
  • Bài 53: Giới thiệu view Laravel
  • Bài 54: Quy tắc tạo và gọi view
  • Bài 55: Cấu trúc views theo module, khu vực guest và admin
  • Bài 56: Master layout là gì?
  • Bài 57: Định nghĩa một layout bootstrap
  • Bài 58: Kế thừa một layout
  • Bài 59: Hiện thị dữ liệu trên blade template
  • Bài 60: Cấu trúc điều khiển trên blade template
  • Bài 61: Cấu trúc vòng lặp for trên blade templade
  • Bài 62: Cấu trúc vòng lặp foreach trên blade templade
  • Bài 63: Comment đoạn chú thích trên blade template
  • Bài 64: Cú pháp nhúng php vào view
  • Bài 65: Gọi thêm view vào một view có sẵn
  • Bài 66: Cấu trúc isset, empty trên blade template
  • Bài 67: Bài tập view
  • Bài 68: Hướng dẫn
 • Phần 8: Migration Database
  11 bài
  • Bài 69: Migration là gì? Vai trò trò của nó!
  • Bài 70: Cấu hình kết nối database trên Laravel
  • Bài 71: Cú pháp tạo migration composer
  • Bài 72: Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback
  • Bài 73: Reset, refresh migration
  • Bài 74: Thêm một cột dữ liệu vào bảng đã có
  • Bài 75: Cách khai báo các trường dữ liệu database
  • Bài 76: Thiết lập khóa chính, khóa ngoại cho dữ liệu
  • Bài 77: Cập nhật thêm trường cho database
  • Bài 78: Bài tập phần 7
  • Bài 79: Hướng dẫn Bài tập phần 7
 • Phần 9: Database: Query Builder
  18 bài
  • Bài 80: Giới thiệu Query Builder
  • Bài 81: Thêm dữ liệu vào database từ route
  • Bài 82: Thêm dữ liệu vào database qua controller
  • Bài 83: Lấy danh sách bản ghi từ database
  • Bài 84: Lấy một bản ghi từ database
  • Bài 85: Lấy bản ghi một bảng theo id
  • Bài 86: Đếm số lượng bản ghi trong bảng
  • Bài 87: Một số phương thức phục vụ thống kê dữ liệu
  • Bài 88: Lấy dữ liệu từ nhiều bảng qua join
  • Bài 89: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện
  • Bài 90: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện phức
  • Bài 91: Group by lấy dữ liệu theo nhóm
  • Bài 92: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê
  • Bài 93: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn
  • Bài 94: Cập nhật dữ liệu bảng
  • Bài 95: Xóa dữ liệu trong bảng
  • Bài 96: Bài tập
  • Bài 97: Hướng dẫn bài tập phần 8
 • Phần 10: Eloquent ORM database
  25 bài
  • Bài 98: Giới thiệu
  • Bài 99: 2 cách tạo Model
  • Bài 100: Lấy tất cả bản ghi trên Route
  • Bài 101: Lấy tất cả bản ghi trên Controller
  • Bài 102: Lấy danh sách bản ghi theo điều kiện
  • Bài 103: Lấy một bản ghi theo điều kiện
  • Bài 104: Lấy 1 bản ghi theo id
  • Bài 105: Lấy danh sách bản ghi theo id
  • Bài 106: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê
  • Bài 107: Group by tính toán dữ liệu theo nhóm
  • Bài 108: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn
  • Bài 109: Thêm dữ liệu vào bảng theo phương thức save()
  • Bài 110: Cập nhật dữ liệu bảng theo phương thứ save()
  • Bài 111: Thêm dữ liệu vào bảng qua phương thức create()
  • Bài 112: Cập nhật dữ liệu bản ghi qua phương thức update()
  • Bài 113: Xóa dữ liệu với phương thức delete()
  • Bài 114: Xóa dữ liệu với phương thức delete theo điều kiện
  • Bài 115: Xóa dữ liệu một bản ghi, nhiều bản ghi với phương thức destroy()
  • Bài 116: Thiếu lập chế độ thùng rác
  • Bài 117: Xóa bản ghi tạm thời
  • Bài 118: Xuất dữ liệu đã xóa tạm thời
  • Bài 119: Khôi phục lại dữ liệu đã xóa
  • Bài 120: Xóa dữ liệu vĩnh viễn
  • Bài 121: Bài tập phần 9
  • Bài 122: Hướng dẫn bài tập phần 9
 • Phần 11: Xử lý dữ liệu quan hệ trong database với Eloquent ORM
  0 bài
 • Phần 12: Form - Validation form
  0 bài
 • Phần 13: Upload file lên server
  0 bài
 • Phần 14: Xử lý chuyển hướng trong Laravel
  0 bài
 • Phần 15: Helper Url Laravel
  0 bài
 • Phần 16: Helper String Laravel
  0 bài
 • Phần 17: Session Cookie Laravel
  0 bài
 • Phần 18: Phân trang trong laravel
  0 bài
 • Phần 19: Gửi mail trong Laravel
  0 bài
 • Phần 20: Xây dựng chức năng xử lý user
  0 bài
 • Phần 21: Đang cập nhật..
  0 bài
Khóa học chuẩn bị ra mắt

Chương trình đang được ghi hình chuẩn bị ra mắt vào cuối tháng 5/2020, bạn nhớ theo dõi để nhận ưu đãi đăng ký sớm!

Bạn cần tư vấn

 • Gọi chúng tôi

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Gọi ngay
 • Live chat

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Chat ngay
 • Email cho unitop

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Email ngay
 • Ý kiến người đọc

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Xem ngay

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 • Tôi là người mới bắt đầu từ số 0 có học được không?

  Chương trình được xây dựng từng bước một từ cơ bản lên nên bạn hoàn toàn có thể theo học mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Trên thực tế có nhiều bạn xuất phát điểm số 0 nhưng học theo hướng dẫn có kết quả tốt hơn người biết mỗi chút một ít

 • Unitop có nhiều khóa học tôi cần học theo lộ trình như nào?

  Bạn học theo lộ trình bên dưới để đi làm fullstack:

  Vì các kỹ năng được xây dựng theo bậc thang bạn nên học đến đâu nắm chắc đến đó trước khi qua phần mới sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

 • Tôi tham gia trọn bộ khóa học này thì bao lâu đi làm đượcc?

  Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào sự tập trung và thời gian của bạn. Những bạn tập trung được 3-4h mỗi ngày trở lên thì trong 3-5 tháng hoàn thành và đi làm mức lương khởi điểm thường 7 - 9.000.000đ

 • Trong khóa học có làm sản phẩm thực tế không?

  Mục tiêu Unitop tập trung đồng hành cùng với học viên là học để đi làm được việc kiếm được tiền nên trong quá trình học sau những nội dung lý thuyết gốc thì có phần bài tập thực hành, đồ án. Qua đó giúp bạn nắm chắc bài hơn và biết được công việc khi đi làm nó như thế nào.

 • Khi có vấn đề vướng mắc tôi nhờ hỗ trợ bằng cách nào

  Sau khi hoàn tất thanh toán khóa học bạn được thêm vào 2 nhóm kín hỗ trợ: 1. Nhóm chat kèm cặp 24/24, 2. Nhóm reviews góp ý bài tập thực hành. Nếu bạn thực sự là người chủ động thì tốc độ học của bạn sẽ rất nhanh. Khó khăn gì có người để hỏi không phải mò mẫm như trước nữa.

  Đây cũng quyền lợi đặc biệt mà chỉ Unitop giành cho bạn. Bạn không phải chỉ ngồi học một mình qua video bài học như các khóa học online thông thường. Giờ đây bạn được tương tác 2 chiều bất kỳ lúc nào.

 • Học xong có được hướng dẫn làm đơn xin việc, cách phỏng vấn không?

  Sau khi hoàn tất chương trình ở giai đoạn xin việc bạn được thầy Phan Văn Cương hướng dẫn cụ thể cách viết đơn xin việc cuốn hút nhằm tăng tỉ lệ mời đi phỏng vấn. Ngoài ra bạn cũng được hướng dẫn kinh nghiệm để có một buổi phỏng vấn chuyên nghiệp, tạo được thiện cảm cho nhà tuyển dụng từ đó góp phần dễ dàng có được công việc tốt hơn, lương cao hơn.

Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương khởi điểm 7-9tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2020 Xem ngay→