Js Beginner - Học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu

(36 đánh giá)
1098 học viên
Phan Văn Cương

Bạn nhận được gì

 • Cung cấp kiến thức quan trọng ngôn ngữ lập trình javascript cho công việc lập trình web
 • Làm chủ được cú pháp và cách hoạt động của javascript
 • Giúp bạn có bước đệm vững chắc để học thư viện jquery hoặc reactjs, nodejs
 • Những nội dung trong chương trình từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu
 • Có bài tập thực tế giúp bạn nắm chắc nội dung đã học
 • Bạn có người đồng hành hỗ trợ trong suốt quá trình học cho đến khi hoàn thành chương trình. 

 

Học thử

Bạn click vào nút Học thử để xem video bài học, đây là giải pháp để bạn tiếp cận kiến thức thực tế đi làm sau một khoảng thời gian ngắn, bấm vào Đăng ký ngay để tham gia chương trình

 • Bài 5.2: Cách định nghĩa và gọi hàm trong js
  03:05 Học thử

Ai là người phù hợp với chương trình này

 • Bạn là người đã thành thạo Html Css và muốn học javascript để xử lý những hiệu ứng trên website. 
 • Bạn là người muốn có kỹ năng Javascript nền tảng để phục vụ cho học nâng cao vào thư viện Jquery hoặc React Js framework. 
 • Bạn muốn học hệ thống kỹ năng làm việc với Javascript thuần phục vụ cho việc xây dựng website trong dài hạn.

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

 • Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên. 
 • Mọi thứ trong chương trình này đã được chia nhỏ thành các bài học bạn hoàn toàn có thể chọn một tốc độ học tập phù hợp với kỹ năng của mình. 
 • Đây là một chương trình phù hợp ngay cả bạn chưa có kỹ năng về javascript, việc của bạn chỉ cần học và làm theo hướng dẫn. 
 • Chương trình này là nền tảng để bạn học các thư viện jquery hoặc reactjs, nó rất quan trọng bạn không nên bỏ qua chương trình này.

Chế độ hỗ trợ đặc biệt

 • Bạn được sinh hoạt kèm cặp qua nhóm kín trong quá trình học để giải quyết những vướng mắc.
 • Bạn được tham gia cộng đồng những người đang học lập trình web trên unitop, nó cho bạn rất nhiều cảm hứng học tập và hỗ trợ cùng nhau tiến lên. 

Điều kiện tham gia chương trình

 • Để bắt đầu chương trình này bạn cần nắm chắc Html Css và tốt nhất là hoàn thành chương trình Html Css 21 Ngày tại unitop.vn
 • Không có kinh nghiệm về javascript vì trong chương trình đã hướng dẫn cho bạn chi tiết, bạn chỉ cần học và làm theo.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động
  6 bài
  • Bài 1.1: Giới thiệu Phan Văn Cương và chương trình Js Beginner
   05:20
  • Bài 1.2: Tư duy học tập đỉnh cao
   02:57
  • Bài 1.3: Cách học hiệu quả tại unitop
   06:10
  • Bài 1.4: Phần mềm viết code tốt nhất
   02:19
  • Bài 1.5: Cách quản lý code của khóa học
   05:58
  • Bài 1.6: Chạy chương trình với Live server VSC
   04:06
 • Phần 2: Nhập môn Js
  11 bài
  • Bài 2.1: Thêm js vào website
   08:27
  • Bài 2.2: Cách comment code js
   05:26
  • Bài 2.3: Cú pháp viết code js
   05:05
  • Bài 2.4: Cách xuất dữ liệu trong js
   09:05
  • Bài 2.5: Cách sử dụng biến trong js
   04:31
  • Bài 2.6: Cách đặt tên cho biến
   08:16
  • Bài 2.7: Hiểu về global scope, function scope
   04:43
  • Bài 2.8: Khai báo biến với từ khóa Let
   07:19
  • Bài 2.9: Hiểu về hoisting trong js
   03:26
  • Bài 2.10: Khai báo hằng số với Const
   06:00
  • Bài 2.11: Các kiểu dữ liệu biến
   11:49
 • Phần 3: Phép toán quan trọng trong js
  6 bài
  • Bài 3.1: Phép toán số học trong js
   06:39
  • Bài 3.2: Phép toán tăng giảm trong js
   03:14
  • Bài 3.3: Phép toán gán trong js
   06:30
  • Bài 3.4: Phép toán so sánh trong js
   09:16
  • Bài 3.5: Phép toán logic trong js
   07:33
  • Bài 3.6: Phép toán trên chuỗi trong js
   06:48
 • Phần 4: Cấu trúc điều khiển, vòng lặp js
  16 bài
  • Bài 4.1: Câu lệnh if
   03:17
  • Bài 4.2: Cấu trúc if else
   03:52
  • Bài 4.3: Điều kiện phức And, Or trong js
   03:56
  • Bài 4.4: Điều kiệu - hàm trong js
   04:27
  • Bài 4.5: Cấu trúc if lồng nhau
   04:58
  • Bài 4.6: Cấu trúc if else if else
   04:26
  • Bài 4.7: Toán tử điều kiện 3 ngôi trong js
   03:26
  • Bài 4.8: Vòng lặp for trong js
   06:19
  • Bài 4.9: Vòng lặp for in trong js
   06:24
  • Bài 4.10: Vòng lặp for of trong js
   02:51
  • Bài 4.11: Vòng lặp while trong js
   04:48
  • Bài 4.12: Vòng lặp do while trong js
   02:33
  • Bài 4.13: Bài tập 1: Kiểm tra chẵn lẻ của một số
   03:39
  • Bài 4.14: Bài tập 2: Xếp loại học lực thang điểm 10
   02:47
  • Bài 4.16: Bài tập 3: Tính tổng chuỗi S các số tự nhiên
   02:56
  • Bài 4.17: Bài tập 4: Tổng chuỗi S luỹ thừa
   02:35
 • Phần 5: Làm việc với hàm trong js
  9 bài
  • Bài 5.1: Hiểu về hàm trong js
   02:37
  • Bài 5.2: Cách định nghĩa và gọi hàm trong js
   03:05
  • Bài 5.3: Cách đặt tên hàm chuẩn trong js
   02:49
  • Bài 5.4: Tham số hàm và cách sử dụng trong js
   05:59
  • Bài 5.5: Tham số hàm mặc định trong js
   02:17
  • Bài 5.6: Tầm vực biến của hàm trong js
   02:38
  • Bài 5.7: Trả về giá trị với lệnh return trong js
   02:44
  • Bài 5.8: Hàm gọi hàm trong js
   04:37
  • Bài 5.9: Bài tập 5: Viết hàm kiểm tra tính chẵn của một số
   01:53
 • Phần 6: Làm chủ mảng trong js
  19 bài
  • Bài 6.1: Tổng quan mảng trong js
   02:05
  • Bài 6.2: Tạo mảng và những dữ liệu có thể lưu vào mảng
   08:04
  • Bài 6.3: Thêm phần tử vào mảng js
   07:17
  • Bài 6.4: Xóa phần tử trong mảng js
   02:31
  • Bài 6.5: Thuộc tính xác định số phần tử của mảng js
   04:01
  • Bài 6.6: Truy xuất giá trị phần tử mảng trong js
   07:04
  • Bài 6.7: Cách cập nhật giá trị phần tử mảng js
   02:49
  • Bài 6.8: Cách nối mảng trong js
   03:42
  • Bài 6.9: Tìm vị trí của phần tử trong mảng js
   04:46
  • Bài 6.10: Xóa hoặc thêm phần tử vào mảng với splice js
   05:53
  • Bài 6.11: Sắp xếp và đảo ngược mảng trong js
   06:39
  • Bài 6.12: Tìm min max của mảng trong js
   03:54
  • Bài 6.13: Duyệt mảng với phương thức foreach js
   07:29
  • Bài 6.14: Cập nhật giá trị mảng qua Foreach js
   02:44
  • Bài 6.15: Tách rời hàm trong js
   02:15
  • Bài 6.16: Xử lý dữ liệu mảng số học với phương thức map js
   03:41
  • Bài 6.17: Cách lọc phần tử mảng với filter js
   03:47
  • Bài 6.18: Cách tách chuỗi thành mảng trong js
   03:46
  • Bài 6.19: Nối mảng thành chuỗi trong js
   02:35
 • Phần 7 : Hiểu về object trong js
  5 bài
  • Bài 7.1: Định nghĩa một object trong js
   04:59
  • Bài 7.2: Thuộc tính trong object - phần 1
   05:36
  • Bài 7.3: Thuộc tính trong object - phần 2
   04:22
  • Bài 7.4: Làm việc với phương thức trong object js
   05:58
  • Bài 7.5: Set và get trong object js
   07:36

Cảm nhận về khóa học

 • HN
  Đã học tại Unitop
  Khá tốt ạ.
 • LT
  Đã học tại Unitop
  Very good!!!
 • NM
  Đã học tại Unitop
  Khoá học rất hay và chi tiết, cung cấp kiến thức nền về js
 • D
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy rất chi tiết , rất hay và hữu ích
 • KA
  Đã học tại Unitop
  Rất hay và chi tiết về kiến thức nền tảng của JS
 • TT
  Đã học tại Unitop
  Rất chi tiết và đầy đủ . Cảm ơn thầy rất nhiều
 • TH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy hướng dẫn rất chi tiết, bố cục rõ ràng, sát với nhu cầu ứng dụng thực tế và rất phù hợp cho những người mới bắt đầu - Trong quá trình học cũng được thầy hỗ trợ review bài tập rất nhanh, nên không làm trễ tiến độ học. Học đến đâu, thực hành đến đó, nên dễ nắm chắc được kiến thức và biết được bản thân còn yếu - kém điểm nào để hoàn thiện - Khóa học rất hay, nếu có điều kiện em sẽ giới thiệu khóa học này đến bạn khác - Em chúc thầy Phan Văn Cương thật nhiều sức khỏe - gặt hái được nhiều thành công và Unitop ngày càng nhiều học viên, xếp hàng top trong hệ thống đào tạo Web online.
 • NH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học hay cho người mới bắt đầu tiếp cận js. Cung cấp kiến thức cơ bản để học tốt jquery.
 • NQ
  Đã học tại Unitop
  Rất hay đối với những người mới tập tành về Javascript.Cảm ơn a Cương và đội ngũ Unitop.
 • ND
  Đã học tại Unitop
  Rất hay và rất chi tiết, cảm ơn thầy giáo rất nhiều !!!
 • DH
  Đã học tại Unitop
  Anh Cương dạy rất dễ hiểu và dễ nhớ. Mình đặc biệt thích cách thầy minh họa Hàm như một cái máy xát lúa, gồm có đầu vào và đầu ra. Mình chỉ học qua 1 lần thôi, nhưng nhớ lại, mình vẫn hiểu ngay được Hàm là gì. Rất cảm ơn anh.
 • DQ
  Đã học tại Unitop
  Rất hay và chi tiết.Em cảm ơn thầy
 • CC
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất dễ hiểu cho những ai mới bắt đầu học Javascript như mình !!!
 • GH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất tuyệt vời ạ. Em cảm ơn anh cương nhiều ạ
 • ND
  Đã học tại Unitop
  Khóa học dễ hiểu ạ cảm ơn thầy đã dạy nhiệt tình :))
 • HC
  Đã học tại Unitop
  Bài giảng chi tiết . Nội dung rõ ràng .!!!!!!!!!!!!!
 • TT
  Đã học tại Unitop
  Khóa học sẽ giúp các bạn làm quen với các cú pháp của javascript, bạn sẽ nắm dễ hơn và học nhanh hơn nếu có nền tảng lặp trình như vòng lặp for, while, do-while.
 • HT
  Đã học tại Unitop
  Khóa học cơ bản rất dễ hiểu với người ngoại đạo như e. Thanks a!
 • ND
  Đã học tại Unitop
  Các bài giảng rất dễ hiểu và dễ học, ví dụ thực tế và giải thích chi tiết, phù hợp với những người mới học để có kiến thức JS nền tảng tốt. Vote tuyệt vời 5 sao!
 • NN
  Đã học tại Unitop
  Mình thấy khóa học rất tổng quan dễ nắm bắt nếu bạn có học qua C hoặc Java thì sẽ rất dễ dàng học được cơ bản kết hợp với videos của khóa học.
 • NN
  Đã học tại Unitop
  Khóa học dễ học , dễ hiểu . Cảm ơn a
 • NQ
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất dễ hiểu và nhanh tiếp thu qua mỗi video . Cám ơn anh rất nhiều vì có chương trình bỗ ích như vậy.
 • HA
  Đã học tại Unitop
  Rất dễ hiểu , mới học cũng thấy dễ tiếp thu hơn , e cảm ơn ạ
 • NS
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất chi tiết, giúp em nắm được các kiến thức vô cùng quan trọng. Cám ơn anh Phan Văn Cương rất nhiều khi đã tạo ra chương trình này.
 • TT
  Đã học tại Unitop
  Rất dễ hiểu .. nói chung là rất tuyệt vời !! cảm ơn a nhé :)
 • HN
  Đã học tại Unitop
  Anh dạy rất kỹ, đặc biệt là phù hợp với những người mới học như em
 • DM
  Đã học tại Unitop
  Kiến thức nền tảng anh giảng rất kỹ ạ..
 • PT
  Đã học tại Unitop
  Rất kỹ anh ạ cảm ơn anh nhé!
 • BT
  Đã học tại Unitop
  Bài giảng rất dễ hiểu! Tuyệt vời anh ạ
 • TC
  Đã học tại Unitop
  Bài giảng rất chi tiết, phù hợp cho người mới bắt đầu, 5 sao
 • LT
  Đã học tại Unitop
  So Good
386.000đ 868.000đ
Đăng ký học Học sớm đi làm sớm
Bao gồm
 • 72 bài học
 • Hỗ trợ hỏi đáp 8h - 22h mỗi ngày
Bấm Đăng ký kênh cập nhật video mới miễn phí:

Bạn cần tư vấn

 • Gọi chúng tôi

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Gọi ngay
 • Live chat

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Chat ngay
 • Email cho unitop

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Email ngay
 • Ý kiến người đọc

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Xem ngay

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 • Tôi là người mới bắt đầu từ số 0 có học được không?

  Chương trình được xây dựng từng bước một từ cơ bản lên nên bạn hoàn toàn có thể theo học mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Trên thực tế có nhiều bạn xuất phát điểm số 0 nhưng học theo hướng dẫn có kết quả tốt hơn người biết mỗi chút một ít

 • Unitop có nhiều khóa học tôi cần học theo lộ trình như nào?

  Bạn học theo lộ trình bên dưới để đi làm fullstack:

  Vì các kỹ năng được xây dựng theo bậc thang bạn nên học đến đâu nắm chắc đến đó trước khi qua phần mới sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

 • Tôi tham gia trọn bộ khóa học này thì bao lâu đi làm đượcc?

  Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào sự tập trung và thời gian của bạn. Những bạn tập trung được 3-4h mỗi ngày trở lên thì trong 3-5 tháng hoàn thành và đi làm mức lương khởi điểm thường 7 - 9.000.000đ

 • Trong khóa học có làm sản phẩm thực tế không?

  Mục tiêu Unitop tập trung đồng hành cùng với học viên là học để đi làm được việc kiếm được tiền nên trong quá trình học sau những nội dung lý thuyết gốc thì có phần bài tập thực hành, đồ án. Qua đó giúp bạn nắm chắc bài hơn và biết được công việc khi đi làm nó như thế nào.

 • Khi có vấn đề vướng mắc tôi nhờ hỗ trợ bằng cách nào

  Sau khi hoàn tất thanh toán khóa học bạn được thêm vào 2 nhóm kín hỗ trợ: 1. Nhóm chat kèm cặp 24/24, 2. Nhóm reviews góp ý bài tập thực hành. Nếu bạn thực sự là người chủ động thì tốc độ học của bạn sẽ rất nhanh. Khó khăn gì có người để hỏi không phải mò mẫm như trước nữa.

  Đây cũng quyền lợi đặc biệt mà chỉ Unitop giành cho bạn. Bạn không phải chỉ ngồi học một mình qua video bài học như các khóa học online thông thường. Giờ đây bạn được tương tác 2 chiều bất kỳ lúc nào.

 • Học xong có được hướng dẫn làm đơn xin việc, cách phỏng vấn không?

  Sau khi hoàn tất chương trình ở giai đoạn xin việc bạn được thầy Phan Văn Cương hướng dẫn cụ thể cách viết đơn xin việc cuốn hút nhằm tăng tỉ lệ mời đi phỏng vấn. Ngoài ra bạn cũng được hướng dẫn kinh nghiệm để có một buổi phỏng vấn chuyên nghiệp, tạo được thiện cảm cho nhà tuyển dụng từ đó góp phần dễ dàng có được công việc tốt hơn, lương cao hơn.

Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương 8-30tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2022 Xem ngay→