Js Beginner - Học javascript nền tảng cho người mới bắt đầu

(93 đánh giá)
1492 học viên
Phan Văn Cương
680.000đ 868.000đ
Đăng ký học Học sớm đi làm sớm
Bao gồm
 • 159 bài học
 • Hỗ trợ hỏi đáp 8h - 22h mỗi ngày
Bấm Đăng ký kênh cập nhật video mới miễn phí:

Đăng ký Trọn Gói tiết kiệm 2.500.000đ Tại đây

680.000đ 868.000đ Đăng ký ngay

Bạn nhận được gì

 • Cung cấp kiến thức quan trọng ngôn ngữ lập trình javascript cho công việc lập trình web
 • Làm chủ được cú pháp và cách hoạt động của javascript
 • Giúp bạn có bước đệm vững chắc để học thư viện jquery hoặc reactjs, nodejs
 • Những nội dung trong chương trình từ cơ bản đến chuyên sâu phù hợp ngay cả khi bạn là người mới bắt đầu
 • Có bài tập thực tế giúp bạn nắm chắc nội dung đã học
 • Bạn có người đồng hành hỗ trợ trong suốt quá trình học cho đến khi hoàn thành chương trình. 

 

Học thử

Bạn click vào nút Học thử để xem video bài học, đây là giải pháp để bạn tiếp cận kiến thức thực tế đi làm sau một khoảng thời gian ngắn, bấm vào Đăng ký ngay để tham gia chương trình

 • Bài 5.2: Cách định nghĩa và gọi hàm trong js
  03:05 Học thử
 • Bài 8.14: Làm việc với dataset trên element
  09:46 Học thử
 • Bài 9.1: Tổng quan về sự kiện trên element
  04:22 Học thử
 • Bài 9.2: 3 cách thêm Event trên Element
  10:06 Học thử
 • Bài 12.1: Giới thiệu DOM Maker
  02:34 Học thử
 • Bài 13.1: Làm việc với chuỗi nâng cao
  08:36 Học thử
 • Bài 14.1: Tổng quan dự án TODOLIST
  11:35 Học thử

Ai là người phù hợp với chương trình này

 • Bạn là người đã thành thạo Html Css và muốn học javascript để xử lý những hiệu ứng trên website. 
 • Bạn là người muốn có kỹ năng Javascript nền tảng để phục vụ cho học nâng cao vào thư viện Jquery hoặc React Js framework. 
 • Bạn muốn học hệ thống kỹ năng làm việc với Javascript thuần phục vụ cho việc xây dựng website trong dài hạn.

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

 • Đây là chương trình giúp bạn xây dựng những từ duy về ngôn ngữ javascript từ những bước đi đầu tiên. 
 • Mọi thứ trong chương trình này đã được chia nhỏ thành các bài học bạn hoàn toàn có thể chọn một tốc độ học tập phù hợp với kỹ năng của mình. 
 • Đây là một chương trình phù hợp ngay cả bạn chưa có kỹ năng về javascript, việc của bạn chỉ cần học và làm theo hướng dẫn. 
 • Chương trình này là nền tảng để bạn học các thư viện jquery hoặc reactjs, nó rất quan trọng bạn không nên bỏ qua chương trình này.

Chế độ hỗ trợ đặc biệt

 • Bạn được sinh hoạt kèm cặp qua nhóm kín trong quá trình học để giải quyết những vướng mắc.
 • Bạn được tham gia cộng đồng những người đang học lập trình web trên unitop, nó cho bạn rất nhiều cảm hứng học tập và hỗ trợ cùng nhau tiến lên. 

Điều kiện tham gia chương trình

 • Để bắt đầu chương trình này bạn cần nắm chắc Html Css và tốt nhất là hoàn thành chương trình Html Css 21 Ngày tại unitop.vn
 • Không có kinh nghiệm về javascript vì trong chương trình đã hướng dẫn cho bạn chi tiết, bạn chỉ cần học và làm theo.

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động
  6 bài
  • Bài 1.1: Giới thiệu Phan Văn Cương và chương trình Js Beginner
   05:20
  • Bài 1.2: Tư duy học tập đỉnh cao
   02:57
  • Bài 1.3: Cách học hiệu quả tại unitop
   06:10
  • Bài 1.4: Phần mềm viết code tốt nhất
   02:19
  • Bài 1.5: Cách quản lý code của khóa học
   05:58
  • Bài 1.6: Chạy chương trình với Live server VSC
   04:06
 • Phần 2: Nhập môn Js
  11 bài
  • Bài 2.1: Thêm js vào website
   08:27
  • Bài 2.2: Cách comment code js
   05:26
  • Bài 2.3: Cú pháp viết code js
   05:05
  • Bài 2.4: Cách xuất dữ liệu trong js
   09:05
  • Bài 2.5: Cách sử dụng biến trong js
   04:31
  • Bài 2.6: Cách đặt tên cho biến
   08:16
  • Bài 2.7: Hiểu về global scope, function scope
   04:43
  • Bài 2.8: Khai báo biến với từ khóa Let
   07:19
  • Bài 2.9: Hiểu về hoisting trong js
   03:26
  • Bài 2.10: Khai báo hằng số với Const
   06:00
  • Bài 2.11: Các kiểu dữ liệu biến
   11:49
 • Phần 3: Phép toán quan trọng trong js
  6 bài
  • Bài 3.1: Phép toán số học trong js
   06:39
  • Bài 3.2: Phép toán tăng giảm trong js
   03:14
  • Bài 3.3: Phép toán gán trong js
   06:30
  • Bài 3.4: Phép toán so sánh trong js
   09:16
  • Bài 3.5: Phép toán logic trong js
   07:33
  • Bài 3.6: Phép toán trên chuỗi trong js
   06:48
 • Phần 4: Cấu trúc điều khiển, vòng lặp js
  16 bài
  • Bài 4.1: Câu lệnh if
   03:17
  • Bài 4.2: Cấu trúc if else
   03:52
  • Bài 4.3: Điều kiện phức And, Or trong js
   03:56
  • Bài 4.4: Điều kiệu - hàm trong js
   04:27
  • Bài 4.5: Cấu trúc if lồng nhau
   04:58
  • Bài 4.6: Cấu trúc if else if else
   04:26
  • Bài 4.7: Toán tử điều kiện 3 ngôi trong js
   03:26
  • Bài 4.8: Vòng lặp for trong js
   06:19
  • Bài 4.9: Vòng lặp for in trong js
   06:24
  • Bài 4.10: Vòng lặp for of trong js
   02:51
  • Bài 4.11: Vòng lặp while trong js
   04:48
  • Bài 4.12: Vòng lặp do while trong js
   02:33
  • Bài 4.13: Bài tập 1: Kiểm tra chẵn lẻ của một số
   03:39
  • Bài 4.14: Bài tập 2: Xếp loại học lực thang điểm 10
   02:47
  • Bài 4.16: Bài tập 3: Tính tổng chuỗi S các số tự nhiên
   02:56
  • Bài 4.17: Bài tập 4: Tổng chuỗi S luỹ thừa
   02:35
 • Phần 5: Làm việc với hàm trong js
  9 bài
  • Bài 5.1: Hiểu về hàm trong js
   02:37
  • Bài 5.2: Cách định nghĩa và gọi hàm trong js
   03:05
  • Bài 5.3: Cách đặt tên hàm chuẩn trong js
   02:49
  • Bài 5.4: Tham số hàm và cách sử dụng trong js
   05:59
  • Bài 5.5: Tham số hàm mặc định trong js
   02:17
  • Bài 5.6: Tầm vực biến của hàm trong js
   02:38
  • Bài 5.7: Trả về giá trị với lệnh return trong js
   02:44
  • Bài 5.8: Hàm gọi hàm trong js
   04:37
  • Bài 5.9: Bài tập 5: Viết hàm kiểm tra tính chẵn của một số
   01:53
 • Phần 6: Làm chủ mảng trong js
  19 bài
  • Bài 6.1: Tổng quan mảng trong js
   02:05
  • Bài 6.2: Tạo mảng và những dữ liệu có thể lưu vào mảng
   08:04
  • Bài 6.3: Thêm phần tử vào mảng js
   07:17
  • Bài 6.4: Xóa phần tử trong mảng js
   02:31
  • Bài 6.5: Thuộc tính xác định số phần tử của mảng js
   04:01
  • Bài 6.6: Truy xuất giá trị phần tử mảng trong js
   07:04
  • Bài 6.7: Cách cập nhật giá trị phần tử mảng js
   02:49
  • Bài 6.8: Cách nối mảng trong js
   03:42
  • Bài 6.9: Tìm vị trí của phần tử trong mảng js
   04:46
  • Bài 6.10: Xóa hoặc thêm phần tử vào mảng với splice js
   05:53
  • Bài 6.11: Sắp xếp và đảo ngược mảng trong js
   06:39
  • Bài 6.12: Tìm min max của mảng trong js
   03:54
  • Bài 6.13: Duyệt mảng với phương thức foreach js
   07:29
  • Bài 6.14: Cập nhật giá trị mảng qua Foreach js
   02:44
  • Bài 6.15: Tách rời hàm trong js
   02:15
  • Bài 6.16: Xử lý dữ liệu mảng số học với phương thức map js
   03:41
  • Bài 6.17: Cách lọc phần tử mảng với filter js
   03:47
  • Bài 6.18: Cách tách chuỗi thành mảng trong js
   03:46
  • Bài 6.19: Nối mảng thành chuỗi trong js
   02:35
 • Phần 7 : Hiểu về object trong js
  5 bài
  • Bài 7.1: Định nghĩa một object trong js
   04:59
  • Bài 7.2: Thuộc tính trong object - phần 1
   05:36
  • Bài 7.3: Thuộc tính trong object - phần 2
   04:22
  • Bài 7.4: Làm việc với phương thức trong object js
   05:58
  • Bài 7.5: Set và get trong object js
   07:36
 • Phần 8: Js Html DOM
  14 bài
  • Bài 8.1: Giới thiệu Js Html DOM
   06:48
  • Bài 8.2: Hiểu về DOM method, property
   08:08
  • Bài 8.3: Document Object trong HTML DOM
   07:51
  • Bài 8.4: Truy cập element qua Id
   09:13
  • Bài 8.5: Truy cập element qua tagName
   06:21
  • Bài 8.6: Xử lý vòng lặp trong Html Collection
   07:36
  • Bài 8.7: Truy cập element qua classname
   07:49
  • Bài 8.8: Truy cập element qua selector
   09:26
  • Bài 8.9: Truy cập element qua Object Collection
   05:21
  • Bài 8.10: Thay đổi text, html của element
   09:46
  • Bài 8.11: Thay đổi, cập nhật thuộc tính element
   05:53
  • Bài 8.12: Xử lý class trên element với classlist
   11:09
  • Bài 8.13: Định dạng style html trên element
   05:28
  • Bài 8.14: Làm việc với dataset trên element
   09:46
 • Phần 9: Sự kiện JS trên HTML DOM
  15 bài
  • Bài 9.1: Tổng quan về sự kiện trên element
   04:22
  • Bài 9.2: 3 cách thêm Event trên Element
   10:06
  • Bài 9.3: Sự kiện click vào Element
   06:20
  • Bài 9.4: Sự kiện load Element
   06:09
  • Bài 9.5: Sự kiện thay đổi kích thước - resize
   04:27
  • Bài 9.6: Sự kiện mouse over, mouse out
   04:57
  • Bài 9.7: Sự kiện blur, focus input
   05:23
  • Bài 9.8: Sự kiện change input
   06:20
  • Bài 9.9: Sự kiện keyup, keydown input
   04:12
  • Bài 9.10: Sử kiện input typing
   03:12
  • Bài 9.11: Sự kiện submit form
   05:22
  • Bài 9.12: Ngăn chặn hành vi mặc định phần tử preventDefault()
   03:38
  • Bài 9.13: 3 cách sử dụng đối tượng "this" trong event
   04:27
  • Bài 9.14: Bài tập 6: Hiển thị thông tin form đăng ký
   03:45
  • Bài 9.15: Hướng dẫn thực hành bài tập 6
   05:47
 • Phần 10: DOM Attribute
  7 bài
  • Bài 10.1: Tổng quan phương thức xử lý attribute trên DOM
   03:47
  • Bài 10.2: Lấy giá trị thuộc tính Element
   01:45
  • Bài 10.3: Thiết lập giá trị thuộc tính Element
   03:58
  • Bài 10.4: Kiểm tra thuộc tính Element có tồn tại không
   04:24
  • Bài 10.5: Xóa thuộc tính của Element
   05:25
  • Bài 10.6: Bài tập 7: Thay đổi ảnh
   02:50
  • Bài 10.7: Hướng dẫn bài tập 7
   08:35
 • Phần 11: Di chuyển trên DOM
  7 bài
  • Bài 11.1: Giới thiệu NODE và di chuyển trên DOM
   04:20
  • Bài 11.2: Sử dụng thuộc tính nodeName
   03:49
  • Bài 11.3: Trỏ đến phần từ cha nodeParent
   07:50
  • Bài 11.4: Trỏ đến phần tử cha nâng cao(đa cấp)
   04:36
  • Bài 11.5: Trỏ đến phần tử con children
   05:25
  • Bài 11.6: Trỏ đến firstChild, lastChild
   04:28
  • Bài 11.7: Trỏ đến phần tử ảnh em Next, Prev
   04:51
 • Phần 12: DOM Maker
  11 bài
  • Bài 12.1: Giới thiệu DOM Maker
   02:34
  • Bài 12.2: Tạo Element Html
   09:17
  • Bài 12.3: Thêm một Element vào cha
   06:08
  • Bài 12.4: Thêm nhiều Element con vào cha
   04:02
  • Bài 12.5: Chèn nhiều Element vào trước phần tử con
   02:59
  • Bài 12.6: Chèn một Element vào trước phần tử con xác định
   03:53
  • Bài 12.7: Chèn một Element vào sau phần tử con xác định
   04:54
  • Bài 12.8: Chèn một Element vào trước và sau một phần tử xác định
   02:02
  • Bài 12.9: Xóa một Element ra khỏi DOM
   01:46
  • Bài 12.10: Thay thế Element trên DOM
   01:25
  • Bài 12.11: Nhân bản Element trên DOM
   03:25
 • Phần 13: ES6
  16 bài
  • Bài 13.1: Làm việc với chuỗi nâng cao
   08:36
  • Bài 13.2: Tạo hàm nâng cao - arrow function
   11:29
  • Bài 13.3: Chuyển đổi dữ liệu mảng nâng cao
   07:23
  • Bài 13.4: Array map render html
   13:41
  • Bài 13.5: Lưu trữ dữ liệu với LocalStorage
   10:21
  • Bài 13.6: Quy trình lưu trữ dữ liệu vào LocalStorage chuyên sâu
   11:19
  • Bài 13.7: Thao tác trên mảng nâng cao với Speard(...)
   06:55
  • Bài 13.8: Làm việc speard(...) trên mảng dữ liệu chuỗi
   02:31
  • Bài 13.9: Xử lý tham số hàm nâng cao Rest Parameters
   07:43
  • Bài 13.10: Gán dữ liệu nâng cao trong JS
   15:32
  • Bài 13.11: Định nghĩa một Class theo JS
   10:52
  • Bài 13.12: Tạo lớp kế thừa(Extends) và super Class
   07:55
  • Bài 13.13: Setter và Getter trong Class
   06:36
  • Bài 13.14: Phương thức tĩnh static Class
   04:39
  • Bài 13.15: Thành thục làm module hóa trong Js(Export, Import)
   19:12
  • Bài 13.16: Cách Export, Import đa tầng
   04:50
 • Phần 14: Tạo ứng dụng TODOLIST Version Unitop
  17 bài
  • Bài 14.1: Tổng quan dự án TODOLIST
   11:35
  • Bài 14.2: Tạo checklist (chiến lược quan trọng)
   08:19
  • Bài 14.3: Tư duy tạo giao diện dự án từ Figma
   25:50
  • Bài 14.4: Phân tích, thiết kế mảng lưu trữ dữ liệu
   05:30
  • Bài 14.5: Viết hàm lưu dữ liệu saveData()
   06:51
  • Bài 14.6: Viết hàm lấy dữ liệu loadData()
   09:33
  • Bài 14.7: Thêm công việc mới addTask()
   12:27
  • Bài 14.8: Xuất danh sách công việc renderTasks()
   13:30
  • Bài 14.9: Tạo hàm hiển thị công việc createTaskItem()
   05:36
  • Bài 14.10: Đánh dấu công việc hoàn thành
   12:06
  • Bài 14.11: Xóa công việc deleteTask()
   13:23
  • Bài 14.12: Chỉnh sửa công việc - push - phần 1
   05:53
  • Bài 14.13: Chỉnh sửa công việc - save - phần 2
   13:29
  • Bài 14.14: Hiển thị số lượng công việc hoàn thành
   04:13
  • Bài 14.15: Tối ưu dữ liệu trống - Tạo phím tắt ESC
   10:06
  • Bài 14.16: Dọn rác và lưu ý khi nhập dữ liệu demo
   01:42
  • Bài 14.17: Đây là việc tiếp theo bạn cần làm
   05:57

Cảm nhận về khóa học

 • NN
  Đã học tại Unitop
  Cảm ơn khóa học của thầy đã giúp em nắm chắc được kiến thức Javascript và không làm em mất quá nhiều thời gian để hiểu như việc tự học trên các trang cung cấp tài liệu miễn phí. Cảm ơn thầy, chúc thầy nhiều sức khỏe.
 • MC
  Đã học tại Unitop
  Thầy đã cho em được những kiến thức vững chắc nhất. Em cám ơn rất nhiều ạ. 1 khóa học thật tuyệt vời, cảm ơn thầy đã chia sẻ những kiến thức cực kì bổ ích
 • CH
  Đã học tại Unitop
  Em cảm ơn
 • TT
  Đã học tại Unitop
  1 khóa học thật tuyệt vời, cảm ơn thầy đã chia sẻ những kiến thức cực kì bổ ích, sau 2 tuần đã kết thúc khóa học này và tiếp tục bước tiếp qua khóa học JQUERY
 • KT
  Đã học tại Unitop
  Em xin cảm ơn thầy, có khá nhiều kiến thức trước đây, em xem trên youtube tuy hiểu nhưng mà không biết ứng dụng thế nào. Thông qua làm bài dự án của khóa học Javascript này, nhiều kiến thức em đã ứng dụng được và hiểu hơn rất nhiều. Một khóa học thật sự rất là bổ ích để ứng dụng vô công việc sau này.
 • NT
  Đã học tại Unitop
  Cảm ơn Thầy khóa học rất bổ ích !
 • NT
  Đã học tại Unitop
  Cảm ơn thầy rất nhiều vì khóa học ạ
 • VH
  Đã học tại Unitop
  Chào Thầy, Tôi đã theo học Thầy được 2 courses: HTML/CSS & JS beginner. Trong quá trình đó tôi đã thu hoạch được rất nhiều kiến thức cụ thể và chi tiết cùng với tất cả những kinh nghiệm mà Thầy đã dày công soạn thảo chương trình học và giảng dạy trực tiếp với lòng nhiệt tình cao độ và mong muốn truyền đạt kiến thức + kinh nghiệm của mình cho học trò một cách đầy tâm huyết. Tôi chưa biết sau khi hoàn thành toàn bộ chương trình 8 bước hay 10 bước của Thầy tôi có làm được gì không, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng dù là gì đi nữa tôi cũng vô cùng cảm kích và cám ơn Thầy rất nhiều và ta còn gặp nhau nhiều trong những bài học sấp tới. Cũng thông tin cho Thầy biết, với 2 courses nói trên, tôi đã cố gắng nấm bất và hoàn thành từng bài một, tất nhiên gặp 1 số khó khăn nhưng tôi tự giải quyết được, chưa cần đến support team, chứ không dấu dốt gì đâu, khi nào thật cần thiết tôi sẽ hỏi. Many thanks indeed, Hùng.
 • PM
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy tóm gọn kiến thức javascript một cách bao quát và cực dễ hiểu. Không chỉ truyền đạt kiến thức thông thường mà thầy còn dạy cách tư duy thuật toán để ứng dụng được kiến thức một cách chính xác. Mình thấy không có một khóa học lập trình online nào hay bằng unitop
 • NN
  Đã học tại Unitop
  Sau khóa học Js Beginer này, đã giúp em có rất nhiều kiến thức về ngôn ngữ JavaScript. Đồng thời, tư duy cũng được cái thiện rất nhiều nhờ áp dụng các phương pháp của thầy Cương. Đây là 1 khóa học rất hay và hữu ích cho những ai muốn đi theo con đường lập trình website dù là người mới bắt đầu. Em xin cảm ơn thầy và mọi người trong group đã hỗ trợ e rất nhiều trong quá trình học chương trình này. Chặng đường phía trước còn rất dài và em càng phải cố gắng hơn nữa để hoàn thành lộ trình học của thầy đã xây dựng ra. Cuối cùng, em xin chúc thầy có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng em và mọi người trong các khóa học tiếp theo và hoàn thành lộ trình. Một lần nữa em xin cảm ơn thầy!!!
 • Đã học tại Unitop
  Bài giảng của thầy rất hay ạ, không những truyền đạt những kiến thức mà thầy còn chia sẽ rất nhiều tư duy và kinh nghiệm thực sự hay và bổ ích, e cảm ơn thầy rất nhiều ạ!!!
 • NK
  Đã học tại Unitop
  Tuyệt vời thầy ơi . Em đã học xong . Cảm ơn Thầy rất nhiều !
 • HT
  Đã học tại Unitop
  Khóa học JS Beginner rất tuyệt vời
 • DN
  Đã học tại Unitop
  Em vừa học xong JS Beginner ,và em đã vừa hoàn thành xong dự án cuối khóa học ,thực sự thầy dạy rất tận tâm , cảm ơn thầy đã chia sẻ những kiến thức bổ ích cho học viên ạ
 • MA
  Đã học tại Unitop
  Hi, I have actually completed the Js course. I am satisfied with the course. The course layout is excellent and it is easy to follow the course content. The length of the lesson is adequate and the programming language that the teacher uses makes it easier for anyone who wants to learn a programming language. The teacher, Thank you so much for all such quick help on the Facebook group when I need it during the course. one thing I want to share is that this teacher can also give you the energy that you need to go through your learning process. I am very thankful for this! Best regards Minna Arnesson
 • TP
  Đã học tại Unitop
  Em vừa hoàn thành xong khóa học JS Beginner thật sự cảm ơn Thầy vì những kiến thức rất bổ ích, em rất tâm đắc dự án cuối khóa nó như khai mở cho em luồn tư duy mới giúp em nhận ra những điểm yếu rất lớn mà mình cần cố gắng hơn.
 • TU
  Đã học tại Unitop
  Hồi đó em có học một khóa free js khá nổi tiếng trong cộng đồng lính mới nhưng vẫn mơ hồ lắm, nhiều cái xem video vài lần vẫn không hiều bản chất vấn đề, công nhận thầy dạy rất dễ hiểu em không cần xem quá 2 lần luôn. Mong thầy ra thêm video về lập trình bất đồng bộ và cả web api nữa. Thầy số 1.
 • NX
  Đã học tại Unitop
  Thầy giảng rất dễ hiểu và lộ trình vô cùng rõ ràng Cảm thấy may mắn khi được biết đến thầy và unitop
 • LM
  Đã học tại Unitop
  So good !!!
 • LT
  Đã học tại Unitop
  Cảm nhận của em về khóa học này là: Nhìn vào tiêu đề là js beginner trong đầu em cứ tưởng là không phải học vì trước đó em đã có tìm hiểm js cơ bản trên mạng,youtube rồi. Em nghĩ js cơ bản chỉ có khai báo hàm , biến , mảng ,if else ,vòng lặp mấy cái cực kì cơ bản thôi.Nhưng sau khi đã quyết tâm mua và học thì em thấy đáng từng đồng tiền. Những kiến thức em đã tự tìm hiểm,mò mẫm trước đó chỉ là kiến thức rất nhỏ của js cơ bản. Thầy đã giúp em biết nhiều hơn về js, tạo ra các bài giảng cực kì chi tiết, đi cùng với thực hành. Ở phần cuối thầy cũng đã cho 1 dự án nho nhỏ(với em nó là lớn) giúp em ôn lại kiến thức html css , đặc biệt là js đã đc học trong khóa. Tuy em ko thể hoàn thành trong 2 ,3 ngày như thầy bảo nhưng em vẫn cố gắng xem lại những phần mình chưa làm đc . Để khi em viết review này em đã hoàn thành được dự án.Em cảm ơn thầy Phan Văn Cương rất nhiều
 • L
  Đã học tại Unitop
  Cảm ơn thầy với những bài học chất lượng , em đã học hỏi được rất nhiều thứ
 • TH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất bổ ích cho những bạn bắt đầu tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Javascript, khóa học giúp các bạn nắm được cú pháp của js, cách thức hoạt của ngôn ngữ này. cảm ơn thầy Phan Văn Cương đã tạo ra một khóa học chất lượng!
 • LT
  Đã học tại Unitop
  Khoá học của Thầy rất hay! em là người trái ngành chuyển sang. Cảm ơn Thầy với những bài học chất lượng!
 • TN
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy giúp em nắm vững cơ bản về Javascript và hiểu rõ những vấn đề trước đây em thắc mắc mà chưa biết tìm ở đâu. Cảm thấy may mắn vì đã học khoá học của thầy và kiên trì theo từng lời khuyên của thầy để tạo ra giá trị cốt lõi của bản thân trong việc lập trình cũng như cuộc sống. Em cảm ơn thầy đã đồng hành cùng em và tận tâm chia sẻ những kiến thức bổ ích cho học viên ạ. Mong thầy luôn khoẻ mạnh và tạo ra những khoá học bổ ích của unitop ạ.
 • DP
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy rất hay và dễ hiểu, bài giảng chi tiết từ lý thuyết tới thực hành và rất thích hợp cho các bạn cần một cái nền tảng cơ bản vững chắc về Javascript. Cảm ơn thầy đã đồng hành cùng em suốt khóa học này ạ. Lời chúc tốt đẹp đến thầy!
 • HN
  Đã học tại Unitop
  Khá tốt ạ.
 • LT
  Đã học tại Unitop
  Very good!!!
 • NM
  Đã học tại Unitop
  Khoá học rất hay và chi tiết, cung cấp kiến thức nền về js
 • D
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy rất chi tiết , rất hay và hữu ích
 • KA
  Đã học tại Unitop
  Rất hay và chi tiết về kiến thức nền tảng của JS
 • TT
  Đã học tại Unitop
  Rất chi tiết và đầy đủ . Cảm ơn thầy rất nhiều
 • TH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học của thầy hướng dẫn rất chi tiết, bố cục rõ ràng, sát với nhu cầu ứng dụng thực tế và rất phù hợp cho những người mới bắt đầu - Trong quá trình học cũng được thầy hỗ trợ review bài tập rất nhanh, nên không làm trễ tiến độ học. Học đến đâu, thực hành đến đó, nên dễ nắm chắc được kiến thức và biết được bản thân còn yếu - kém điểm nào để hoàn thiện - Khóa học rất hay, nếu có điều kiện em sẽ giới thiệu khóa học này đến bạn khác - Em chúc thầy Phan Văn Cương thật nhiều sức khỏe - gặt hái được nhiều thành công và Unitop ngày càng nhiều học viên, xếp hàng top trong hệ thống đào tạo Web online.
 • NH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học hay cho người mới bắt đầu tiếp cận js. Cung cấp kiến thức cơ bản để học tốt jquery.
 • NQ
  Đã học tại Unitop
  Rất hay đối với những người mới tập tành về Javascript.Cảm ơn a Cương và đội ngũ Unitop.
 • ND
  Đã học tại Unitop
  Rất hay và rất chi tiết, cảm ơn thầy giáo rất nhiều !!!
 • DH
  Đã học tại Unitop
  Anh Cương dạy rất dễ hiểu và dễ nhớ. Mình đặc biệt thích cách thầy minh họa Hàm như một cái máy xát lúa, gồm có đầu vào và đầu ra. Mình chỉ học qua 1 lần thôi, nhưng nhớ lại, mình vẫn hiểu ngay được Hàm là gì. Rất cảm ơn anh.
 • DQ
  Đã học tại Unitop
  Rất hay và chi tiết.Em cảm ơn thầy
 • CC
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất dễ hiểu cho những ai mới bắt đầu học Javascript như mình !!!
 • GH
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất tuyệt vời ạ. Em cảm ơn anh cương nhiều ạ
 • ND
  Đã học tại Unitop
  Khóa học dễ hiểu ạ cảm ơn thầy đã dạy nhiệt tình :))
 • HC
  Đã học tại Unitop
  Bài giảng chi tiết . Nội dung rõ ràng .!!!!!!!!!!!!!
 • TT
  Đã học tại Unitop
  Khóa học sẽ giúp các bạn làm quen với các cú pháp của javascript, bạn sẽ nắm dễ hơn và học nhanh hơn nếu có nền tảng lặp trình như vòng lặp for, while, do-while.
 • HT
  Đã học tại Unitop
  Khóa học cơ bản rất dễ hiểu với người ngoại đạo như e. Thanks a!
 • ND
  Đã học tại Unitop
  Các bài giảng rất dễ hiểu và dễ học, ví dụ thực tế và giải thích chi tiết, phù hợp với những người mới học để có kiến thức JS nền tảng tốt. Vote tuyệt vời 5 sao!
 • NN
  Đã học tại Unitop
  Mình thấy khóa học rất tổng quan dễ nắm bắt nếu bạn có học qua C hoặc Java thì sẽ rất dễ dàng học được cơ bản kết hợp với videos của khóa học.
 • NN
  Đã học tại Unitop
  Khóa học dễ học , dễ hiểu . Cảm ơn a
 • NQ
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất dễ hiểu và nhanh tiếp thu qua mỗi video . Cám ơn anh rất nhiều vì có chương trình bỗ ích như vậy.
 • HA
  Đã học tại Unitop
  Rất dễ hiểu , mới học cũng thấy dễ tiếp thu hơn , e cảm ơn ạ
 • NS
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất chi tiết, giúp em nắm được các kiến thức vô cùng quan trọng. Cám ơn anh Phan Văn Cương rất nhiều khi đã tạo ra chương trình này.
 • TT
  Đã học tại Unitop
  Rất dễ hiểu .. nói chung là rất tuyệt vời !! cảm ơn a nhé :)
 • HN
  Đã học tại Unitop
  Anh dạy rất kỹ, đặc biệt là phù hợp với những người mới học như em
 • DM
  Đã học tại Unitop
  Kiến thức nền tảng anh giảng rất kỹ ạ..
 • PT
  Đã học tại Unitop
  Rất kỹ anh ạ cảm ơn anh nhé!
 • BT
  Đã học tại Unitop
  Bài giảng rất dễ hiểu! Tuyệt vời anh ạ
 • TC
  Đã học tại Unitop
  Bài giảng rất chi tiết, phù hợp cho người mới bắt đầu, 5 sao
 • LT
  Đã học tại Unitop
  So Good

Bạn cần tư vấn

 • Gọi chúng tôi

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Gọi ngay
 • Live chat

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Chat ngay
 • Email cho unitop

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Email ngay
 • Ý kiến người đọc

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Xem ngay
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Tôi là người mới bắt đầu từ số 0 có học được không?

  Chương trình được xây dựng từng bước một từ cơ bản lên nên bạn hoàn toàn có thể theo học mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Trên thực tế có nhiều bạn xuất phát điểm số 0 nhưng học theo hướng dẫn có kết quả tốt hơn người biết mỗi chút một ít

 • Unitop có nhiều khóa học tôi cần học theo lộ trình như nào?

  Bạn học theo lộ trình bên dưới để đi làm fullstack:

  Vì các kỹ năng được xây dựng theo bậc thang bạn nên học đến đâu nắm chắc đến đó trước khi qua phần mới sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

 • Trong khóa học có làm sản phẩm thực tế không?

  Mục tiêu Unitop tập trung đồng hành cùng với học viên là học để đi làm được việc kiếm được tiền nên trong quá trình học sau những nội dung lý thuyết gốc thì có phần bài tập thực hành, đồ án. Qua đó giúp bạn nắm chắc bài hơn và biết được công việc khi đi làm nó như thế nào.

 • Khi có vấn đề vướng mắc tôi nhờ hỗ trợ bằng cách nào

  Sau khi hoàn tất thanh toán khóa học bạn được thêm vào 2 nhóm kín hỗ trợ: 1. Nhóm chat kèm cặp 24/24, 2. Nhóm reviews góp ý bài tập thực hành. Nếu bạn thực sự là người chủ động thì tốc độ học của bạn sẽ rất nhanh. Khó khăn gì có người để hỏi không phải mò mẫm như trước nữa.

  Đây cũng quyền lợi đặc biệt mà chỉ Unitop giành cho bạn. Bạn không phải chỉ ngồi học một mình qua video bài học như các khóa học online thông thường. Giờ đây bạn được tương tác 2 chiều bất kỳ lúc nào.

 • Học xong có được hướng dẫn làm đơn xin việc, cách phỏng vấn không?

  Sau khi hoàn tất chương trình ở giai đoạn xin việc bạn được thầy Phan Văn Cương hướng dẫn cụ thể cách viết đơn xin việc cuốn hút nhằm tăng tỉ lệ mời đi phỏng vấn. Ngoài ra bạn cũng được hướng dẫn kinh nghiệm để có một buổi phỏng vấn chuyên nghiệp, tạo được thiện cảm cho nhà tuyển dụng từ đó góp phần dễ dàng có được công việc tốt hơn, lương cao hơn.

 • Học lập trình web tại unitop bao lâu đi làm được?

  Lập trình web có rất nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau chính vì vậy việc học nó cũng không hề đơn giản. Nếu một người tự học mò mẫm theo các tài liệu từ các trang web học lập trình miễn phí trên mạng thì có thể mất đến cả năm trời vẫn chưa đủ kỹ năng đi làm. Tài liệu quá nhiều đôi khi cảm thấy hoang mang không có định hướng nên nhiều khi chán không muốn học và bỏ cuộc.

  Thấu hiểu những khó khăn của những người bắt đầu học lập trình web với mục tiêu đi làm unitop đã hệ thống và tạo dựng ra chương trình học từng bước hiệu quả theo hình thức cuốn chiếu. Theo thống kê hàng ngàn học viên tham dự thì chỉ sau 3-5 tháng đã trở thành lập trình viên kiếm được thu nhập khởi điểm từ 7-10tr/tháng và sau 1 năm thường đạt 12-16tr/tháng.

 • Học lập trình web có khó không?

  Theo đánh giá học lập trình web là "bộ môn" có độ khó cao, ở đó cần kết hợp thuật toán, kỹ năng cài đặt code và phải nhớ các câu lệnh để xây dựng ra những chức năng cụ thể trên website. Nếu bạn xác định đi theo nghề lập trình web thì cần nghiêm túc và đầu tư thời gian và quan trọng hơn nên có một lộ trình và người dẫn đường tâm huyết.

  Hầu hết các bạn trước khi đến với unitop thì thấy khó khăn nhưng sau thời gian học được hướng dẫn, kèm cặp thì tiến bộ rất nhanh và mọi thứ trở nên dễ dàng.

 • Tại sao tôi nên học lập trình web online tại unitop?

  Từ năm 2015-2017 với 3 năm đào tạo lập trình offline tại Hà Nội chúng tôi nhận ra rằng hình thức học trực tiếp nó gặp rất nhiều bất lợi, sau đó chúng tôi phát triển hệ thống khóa học lập trình web online và nó đã tạo ra hiệu quả vượt trội cho học viên bởi vì:

  • - Chủ động được thời gian, không bị mất bài vào những thời điểm bận rộn.
  • - Có thể tập trung học fulltime vào những ngày nghỉ để tăng tốc đi làm sớm hơn.
  • - Bài học được chia từng bước tuần tự theo mạch kiến thức dễ dàng tiếp thu.
  • - Những bài học khó có thể học đi học lại nhiều lần đến khi hiểu thì thôi(học offline thì bó tay)

  Tất nhiên không phải tất cả các khóa học trên online đều chất lượng. Với unitop để tăng hiệu quả cho người học thì trong chương trình tất cả các học viên trên khắp Việt Nam được sinh hoạt trong nhóm kín hỏi đáp và các bài tập được reviews góp ý lỗi sai. Đảm bảo học đến đâu hoàn thiện đến đó.

  Quyền lợi đặc biệt học viên được tương tác trực tiếp với người hướng dẫn(Phan Văn Cương) trong quá trình học.

 • Để bắt đầu học lập trình web tôi cần chuẩn bị những gì?

  Về cơ bản bạn cần có một máy tính cấu hình bình thường có kết nối mạng internet là có thể bắt đầu. Ngoài ra để học hiệu quả bạn cần có một không gian yên tỉnh và sắp xếp được thời gian trong ngày của mình cần có tối thiểu 2-3h mỗi ngày để học.

  Điều quan trọng nhất trước khi học cần có mục tiêu rõ ràng. Học để làm gì, bao lâu đi làm được, cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào nếu mình có kỹ năng lập trình web kiếm được tiền?

 • Unitop phù hợp với ai?

  Chương trình chúng tôi hướng đến sứ mệnh giúp học viên có thể đi làm theo nghề lập trình web sau 3-5 tháng nên chương trình phù hợp với những ai xác định đầu tư công sức, tiền bạc để có thể đi làm kiếm tiền sau này.

  Nếu bạn là sinh viên những ngành liên quan hoặc đam mê công nghệ thông tin có thể học đồng thời trong quá trình học ở trường. Bắt đầu học kỹ năng thực tế từ năm nhất, năm hai thì quá tốt, giúp phát triển kỹ năng và có thể đi làm ngay khi trong quá trình học. Còn những bạn năm 3, năm 4 thì nên bắt đầu ngay trước khi quá muộn, nếu chậm trễ có thể dẫn đến thất nghiệp.

  Unitop phù hợp với những bạn đã đi làm nhưng đang chán công việc hiện tại vì lương thấp hoặc không có tương lai, đang có mong muốn học lập trình web vào thời gian rãnh mong muốn chuyển nghề. Quá trình học bạn được tương tác và hỗ trợ kịp thời nên sẽ tiến bộ rất nhanh. Cơ hội để bạn có công việc mới tương lai hơn là hoàn toàn khả thi.

  Còn nếu bạn là người đang kinh doanh muốn phát triển hệ thống website trên internet để giúp tăng tưởng doanh số thì đây là khóa học giúp bạn từng bước làm chủ cách xây dựng một website theo ý tưởng của mình. Nếu bạn có giấc mơ lớn thì đây là chương trình rất đáng để đầu tư học.

 • Quá trình học lập trình web cần sử dụng những phần mềm gì?

  Tất cả những phần mềm phục vụ cho việc học đều được giới thiệu hướng dẫn cài đặt, cách sử dụng trong quá trình học.
  Bao gồm:

  • Phần mềm xây dựng server ảo xampp
  • Phần mềm soạn thảo code Visual Studio Code (Bạn cũng có thể dùng Sublime Text, Netbean, Php Storm)
  • Ngoài ra có những công cụ khác được chia sẻ cụ thể trong chương trình.

  Điều quan trọng nhất trước khi học cần có mục tiêu rõ ràng. Học để làm gì, bao lâu đi làm được, cuộc sống của mình sẽ thay đổi như thế nào nếu mình có kỹ năng lập trình web kiếm được tiền?

 • Một số trang web chia sẻ lập trình tôi có thể tự học thêm?

  Nội dung khóa học đã tập trung vào những kỹ năng quan trọng để có thể đi làm tốt, tuy nhiên trong quá trình học bạn có thể xem thêm những tài liệu dưới đây để có thể tăng tốc trong quá trình học của mình.

  Hầu hết trên là tài liệu chính thống về các mảng trong lập trình ứng dụng web. Tuy nhiên hầu hết nó là tiếng anh nên nếu bạn chưa giỏi tiếng anh thì đừng lo lắng. Vừa học code vừa học tiếng anh là một giải pháp học hiệu quả.

  Những tài liệu trên cộng với trải nghiệm thực tế sau gần 10 năm kinh nghiệm đã tạo ra chuỗi chương trình tại unitop. Việc của bạn bây giờ không phải tốn thời gian mò mẫm học không hiệu quả mà bây giờ thời gian học được rút ngắn chỉ còn 3-5 tháng mà thôi.

 • Học xong lộ trình 8 khoá học Unitop tôi có thể trở thành một Fulltack Web Developer không?

  Tất nhiên rồi! Đây chính là chủ trương khi bắt đầu xây dựng khoá học, unitop muốn ghép nối mọi thứ theo lộ trình đề giúp người dùng có thể tự tay tạo ra một website hoàn chỉnh từ làm giao diện đến hệ thống. Theo khảo sát khi có bộ kỹ năng cả frontend lẫn backend thì cơ hội đi xin việc tốt hơn nhiều mức lương cũng cao hơn.

  Đặc biệt khi có kỹ năng web fullstack thì dễ dàng làm thêm dự án tự do để kiếm thêm thu nhập hàng tháng mà không phải phụ thuộc vào người khác. Chỉ cần có người cần làm web là bạn hoàn toàn đàm phán và xây dựng bảo trì web trọn gói dễ dàng.

 • Tôi không ở Hà Nội có tham dự chương trình được không?

  Trụ sở của Unitop tại Tây Hồ, Hà Nội tuy nhiên tất cả các phần trong lộ trình học đi làm ở unitop đều được học qua hình thức online. Sau khi bạn đăng ký khóa học bạn được hướng dẫn kích hoạt khóa học qua tài khoản của bạn trên hệ thống đào tạo trực tuyến Unitop.vn. Bạn có thể truy cập vào học bất kỳ lúc nào, bất kỳ đâu.

  Hiện nay hệ thống unitop đã tiếp nhận ~2.000 học viên tham dự chương trình có kết quả tốt rải khăp trên khắp Việt Nam ở các tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh(tphcm), Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quy Nhơn, Nha Trang, Khánh Khóa, Đồng Nai, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Vũng Tàu, Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Bình, Hải Phòng, Hải Dương, Bình Định...

  Ngoài ra unitop cũng đã nhận được sự quan tâm tham dự của các bạn du học sinh trên thế giới như ở Nhật, Singapore, Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Đài Loan...

  Chúc bạn thành công, hẹn gặp bạn trong chương trình!

Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn