Hãy nhắn tin cho chúng tôi để được tư vấn

Laravel Pro - khóa học lập trình web php chuyên nghiệp với Laravel Framework

Đây là chương trình nâng cao đi sâu vào Laravel là một framework php hàng đầu thế giới. Nếu bạn mong muốn phát triển dữ án chuyên nghiệp, bảo mật, nhu cầu tuyển dụng cao thì cần có mặt trong chương trình này.

(9)
285 học viên
Phan Văn Cương

Bạn nhận được gì

 • Giúp từng bước xây dựng dự án với Laravel - một framework php hàng đầu thế giới
 • Giúp nắm chắc việc cài đặt, tạo các tác vụ trong website với Artisan
 • Giúp tùy biến điều hướng với hệ thống Routing nhiều tùy chọn
 • Giúp nắm chắc cách vận hành và sử dụng thành thạo MVC(Model - View - Controller) trong Laravel
 • Giúp bạn tạo ra hệ thống có tính bảo mật cao với Auth, sử dụng phương thức mã hóa encrypt()
 • Giúp tạo giao diện hệ thống thông minh với Master Layout
 • Giúp quản lý database với Migration
 • Giúp bạn nắm chắc cách phân quyền trong Laravel
 • Giúp bạn làm việc với database dễ dàng với Query Builder, Eloquent ORM
 • Giúp xử lý phân trang trong một nốt nhạc
 • Đây là một chương trình giúp bạn bước lên một level mới mà các lập trình viên web đều mong muốn.
 • Đặc biệt giúp bạn tạo ra lợi thế cạnh tranh khi tuyển dụng vào vị trí Laravel Framework mức lương cao (Làm tốt có thể ~ 1.000$)
 • Và còn rất nhiều điều thú vị khác...

Học thử

Bạn click vào nút Học thử để xem video bài học, đây là giải pháp để bạn tiếp cận kiến thức thực tế đi làm sau một khoảng thời gian ngắn, bấm vào Đăng ký ngay để tham gia chương trình

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro
 • Bài 3: 5 bước học hiệu quả Laravel Pro
 • Bài 34: Định nghĩa một route cơ bản
 • Bài 71: Cú pháp tạo migration composer
 • Bài 213: Xây dựng nội dung email bằng html chuyên nghiệp như Tiki
 • Bài 220: Tích hợp trình quản lý file chuyên nghiệp
 • Bài 232: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 • Bài 242: Chạy mã lệch tạo hệ thống đăng nhập đăng ký tự động
 • Bài 259: Giới thiệu giao diện hệ thống quản lý website bán hàng
 • Bài 268: Hiển thị danh sách quản trị hệ thống
  08:52 Học thử

Ai là người phù hợp với chương trình này

 • Người đã nắm chắc Php nền tảng(Tốt nhất đã hoàn thành Php Master)
 • Sinh viên mong muốn đi theo hướng lập trình viên chuyên sâu Laravel
 • Người đã đi làm và mong muốn có thêm công cụ làm dự án chuyên nghiệp hơn để tăng lương. 

Tại sao bạn cần tham gia chương trình này?

Nếu bạn đã từng học Php chắc chắn bạn đã biết đến Laravel Framewrok hàng đầu thế giới mà các lập trình viên chuyên dùng để tạo ra những ứng dụng web nhanh chóng tiện lợi và tính bảo mật hệ thống cao. 

Chính từ sự tuyệt vời của nó nên các công ty công nghệ đã đua nhau tuyển dụng những người có kỹ năng làm việc trên laravel. Việc bạn ở đây tìm hiều để học Laravel là một lựa chọn rất sáng suốt nó có thể giúp bạn dễ dàng có việc làm với mức thu nhập cao. 

Đây là chương trình không phải như những khóa học bình thường, nội dung luôn xen kẻ lý thuyết gốc hệ thống và bài tập thực hành ứng dụng từng phần một.

Một điều quan trọng h ơn quá tình học lập trình Php không thể tránh những bài toán khó cần hỗ trợ vì vậy nên Unitop.vn có riêng nhóm kín dành cho tất cả những học viên hỏi đáp, tương tác ngay khi cần. 

Đây là một chương trình Online cao cấp bao gồm học trực tiếp trên Unitop.vn và sự kèm cặp hỗ trợ bạn từ số 0 đến khi làm chủ được Laravel và có việc làm. Nếu bạn không có mặt ở đây thì quả thật đó là một điều đáng tiếc. 

Chương trình được hướng dẫn trực tiếp bởi anh Phan Văn Cương là một người chuyên dẫn dắt cho hàng ngàn lập trình viên có việc làm. Bây giờ đến lượt bạn!

Chế độ hỗ trợ đặc biệt

Hỗ trợ trực tiếp qua nhóm kín facebook 24/24 giành riêng cho những người tham dự 

Được tư vấn thuật toán, thậm chí utraview trực tiếp trên máy tính của bạn nếu gặp vấn đề khó cần giải quyết

Tất cả các bài thực hành được hướng dẫn, reviews góp ý lỗi sai để hoàn thiện.

Sau khi hoàn tất chương trình có đồ án chất lượng và được hướng dẫn viết CV tuyển dụng

Điều kiện tham gia chương trình

 • Có máy tính nối mạng và một không gian để học tập là có thể bắt đầu. 
 • Có ít nhất mỗi ngày 2-3h tập trung dưới sự kèm cặp của Unitop để có kết quả tốt hơn. 
 • Đã học qua Php cơ bản, nếu đã hoàn thành Php Master thì quá tốt.
 • Nghiêm túc học tập và có mục tiêu học để đi làm phát triển sự nghiệp theo lập trình web.

---
Hiện tại khóa học đang trong thời gian ghi hình, hẹn gặp bạn vào thời gian ngắn tới!

Nội dung khóa học

 • Phần 1: Khởi động
  8 bài
  • Bài 1: Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro
  • Bài 2: Cách tham gia các nhóm hỗ trợ
  • Bài 3: 5 bước học hiệu quả Laravel Pro
  • Bài 3.1: Những thiết bị bạn cần chuẩn bị
  • Bài 4: Thiết lập mục tiêu hoàn thành
  • Bài 5: Thiết lập kế hoạch học tập
  • Bài 6: Cài đặt Server ảo
  • Bài 7: Cài đặt trình soạn thảo code
 • Phần 2: Lập trình hướng đối tượng (OOP)
  9 bài
  • Bài 8: Quy tắc định nghĩa class - ví dụ đầu tiên
  • Bài 9: Cú pháp tạo đối tượng mới và cách truy cập thuộc tính, phương thức
  • Bài 10: Phương thức khởi tạo __constructor
  • Bài 11: Tính Static của thuộc tính và phương thức của Class
  • Bài 12: Cách định nghĩa lớp kế thừa
  • Bài 13: Phương thức set và get trong Class
  • Bài 14: Tầm vực Public, Private, Protected tính chất và cách sử dụng
  • Bài 15: Bài tập xây dựng class User
  • Bài 16: Hướng dẫn bài tập class User
 • Phần 3: Tạo lớp Database thực tế sử dụng Oop Php
  12 bài
  • Bài 17: Tổng quan yêu cầu class DB
  • Bài 18: Tạo database Phpmyadmin và cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu
  • Bài 19: Tạo phương thức kết nối connection
  • Bài 20: Thiết lập tự động kết nối cơ sở dữ liệu
  • Bài 21: Tạo phương thức insert: thêm dữ liệu
  • Bài 22: Tạo phương thức chuẩn hóa chuỗi truy vấn
  • Bài 23: Tạo phương thức chạy chuỗi quy vấn
  • Bài 24: Tạo phương thức select danh sách bản ghi
  • Bài 25: Tạo phương thức select một bản ghi
  • Bài 26: Tạo phương thức update: cập nhật dữ liệu
  • Bài 27: Tạo phương thức delete: xóa dữ liệu
  • Bài 28: Tổng kết quá trình
 • Phần 4: Chuẩn bị lập trình trên Laravel
  5 bài
  • Bài 29: Cài đặt composer
  • Bài 30: Chạy mã lệnh cài đặt Laravel Framework
  • Bài 31: Mô hình MVC trong Framework
  • Bài 32: Bỏ public trên Url laravel
  • Bài 33: Các file và thư mục quan trọng trong Laravel
 • Phần 5: Các kiểu Routing(định tuyến) Laravel
  9 bài
  • Bài 34: Định nghĩa một route cơ bản
  • Bài 35: Định nghĩa route có tham số
  • Bài 36: Đặt tên cho route
  • Bài 37: Định tuyến tham số theo tùy chọn yes - no
  • Bài 38: Định tuyến với tham số có ràng buộc
  • Bài 39: Định tuyến đến một view
  • Bài 40: Định tuyến đến một controller
  • Bài 41: Bài tập Routing
  • Bài 42: Hướng dẫn bài tập routing
 • Phần 6: Làm việc với Controller
  10 bài
  • Bài 43: Tổng quan những tác vụ trong Controller
  • Bài 44: Cách tạo controller bằng mã lệnh
  • Bài 45: Gọi controller từ Route nâng cao
  • Bài 46: Gọi view trong controller
  • Bài 47: Gửi và xuất dữ liệu qua view
  • Bài48: Tạo controller kiểu resource
  • Bài 49: Chuyển hướng trong controller
  • Bài 50: Tổng kết
  • Bài 51: Bài tập controller
  • Bài 52: Hướng dẫn bài tập controller
 • Phần 7: View và Master Layout
  16 bài
  • Bài 53: Giới thiệu view Laravel
  • Bài 54: Quy tắc tạo và gọi view
  • Bài 55: Cấu trúc views theo module, khu vực guest và admin
  • Bài 56: Master layout là gì?
  • Bài 57: Định nghĩa một layout bootstrap
  • Bài 58: Kế thừa một layout
  • Bài 59: Hiện thị dữ liệu trên blade template
  • Bài 60: Cấu trúc điều khiển trên blade template
  • Bài 61: Cấu trúc vòng lặp for trên blade templade
  • Bài 62: Cấu trúc vòng lặp foreach trên blade templade
  • Bài 63: Comment đoạn chú thích trên blade template
  • Bài 64: Cú pháp nhúng php vào view
  • Bài 65: Gọi thêm view vào một view có sẵn
  • Bài 66: Cấu trúc isset, empty trên blade template
  • Bài 67: Bài tập view
  • Bài 68: Hướng dẫn bài tập view
 • Phần 8: Migration Database
  11 bài
  • Bài 69: Migration là gì? Vai trò trò của nó!
  • Bài 70: Cấu hình kết nối database trên Laravel
  • Bài 71: Cú pháp tạo migration composer
  • Bài 72: Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback
  • Bài 73: Reset, refresh migration
  • Bài 74: Thêm một cột dữ liệu vào bảng đã có
  • Bài 75: Cách khai báo các trường dữ liệu database
  • Bài 76: Thiết lập khóa chính, khóa ngoại cho dữ liệu
  • Bài 77: Cập nhật thêm trường cho database
  • Bài 78: Bài tập phần 8
  • Bài 79: Hướng dẫn bài tập phần 8
 • Phần 9: Database: Query Builder
  18 bài
  • Bài 80: Giới thiệu Query Builder
  • Bài 81: Thêm dữ liệu vào database từ route
  • Bài 82: Thêm dữ liệu vào database qua controller
  • Bài 83: Lấy danh sách bản ghi từ database
  • Bài 84: Lấy một bản ghi từ database
  • Bài 85: Lấy bản ghi một bảng theo id
  • Bài 86: Đếm số lượng bản ghi trong bảng
  • Bài 87: Một số phương thức phục vụ thống kê dữ liệu
  • Bài 88: Lấy dữ liệu từ nhiều bảng qua join
  • Bài 89: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện
  • Bài 90: Lấy dữ liệu bảng theo điều kiện phức
  • Bài 91: Group by lấy dữ liệu theo nhóm
  • Bài 92: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê
  • Bài 93: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn
  • Bài 94: Cập nhật dữ liệu bảng
  • Bài 95: Xóa dữ liệu trong bảng
  • Bài 96: Bài tập phần 19
  • Bài 97: Hướng dẫn bài tập phần 9
 • Phần 10: Eloquent ORM database
  23 bài
  • Bài 98: Giới thiệu Eloquent Orm
  • Bài 99: 2 cách tạo Model
  • Bài 100: Lấy tất cả bản ghi trên Route
  • Bài 101: Lấy tất cả bản ghi trên Controller
  • Bài 102: Lấy danh sách bản ghi theo điều kiện
  • Bài 103: Lấy một bản ghi theo điều kiện
  • Bài 104: Lấy 1 bản ghi theo id
  • Bài 105: Lấy danh sách bản ghi theo id
  • Bài 106: Order By sắp xếp dữ liệu trong thống kê
  • Bài 107: Group by tính toán dữ liệu theo nhóm
  • Bài 108: Limit, offset lấy số bản ghi theo giới hạn
  • Bài 109: Thêm dữ liệu vào bảng theo phương thức save()
  • Bài 110: Cập nhật dữ liệu bảng theo phương thứ save()
  • Bài 111: Thêm dữ liệu vào bảng qua phương thức create()
  • Bài 112: Cập nhật dữ liệu bản ghi qua phương thức update()
  • Bài 113: Xóa dữ liệu với phương thức delete()
  • Bài 114: Xóa dữ liệu với phương thức delete theo điều kiện
  • Bài 115: Xóa dữ liệu một bản ghi, nhiều bản ghi với phương thức destroy()
  • Bài 116: Thiếu lập chế độ thùng rác
  • Bài 117: Xóa bản ghi tạm thời
  • Bài 118: Xuất dữ liệu đã xóa tạm thời
  • Bài 119: Khôi phục lại dữ liệu đã xóa
  • Bài 120: Xóa dữ liệu vĩnh viễn
 • Phần 11: Xử lý dữ liệu quan hệ trong database với Eloquent ORM
  10 bài
  • Bài 124: Giới thiệu CSDL quan hệ Eloquent ORM
  • Bài 125: One to one: Tạo database
  • Bài 126: One to one: Cấu hình quan hệ model
  • Bài 127: One to one: Select dữ liệu thuận - nghịch
  • Bài 128: One to many: Tạo database
  • Bài 129: One to many: Cấu hình quan hệ model
  • Bài 130: One to many: Select dữ liệu thuận - nghịch
  • Bài 131: Many to many: Tạo database
  • Bài 132: Many to many: Cấu hình quan hệ model
  • Bài 133: Many to many: Select dữ liệu thuận - nghịch
 • Phần 12: Form - Validation form
  18 bài
  • Bài 137: Giới thiệu form
  • Bài 138: Tạo form cơ bản đầu tiên
  • Bài 139: Áp dụng Bootstrap vào xây dựng form
  • Bài 140: Cài đặt công cụ tạo form siêu nhanh
  • Bài 141: Định nghĩa thẻ mở đóng form (Form::open, Form::close)
  • Bài 142: Tạo input text, textarea, submit form
  • Bài 143: Form đăng ký - tên, email, mật khẩu
  • Bài 144: Form đăng ký - Select thành phố
  • Bài 145: Form đăng ký - Radio giới tính
  • Bài 146: Form đăng ký - Checkbox Kỹ năng
  • Bài 147: Form đăng ký - Ngày tháng
  • Bài 148: Form đăng ký - textarea giới thiệu bản thân
  • Bài 149: Giới thiệu validation form
  • Bài 150: Thiết lập ràng buộc dữ liệu form tạo bài viết
  • Bài 151: Xuất thông báo danh sách lỗi
  • Bài 152: Xuất thông báo lỗi của từng bản ghi
  • Bài 153: Tùy chỉnh nội dung thông báo lỗi
  • Bài 153.2: Một số quy tắc validation thường dùng
 • Phần 13: Upload file lên server
  5 bài
  • Bài 156: Giới thiệu upload file lên server
  • Bài 157: Cấu hình form upload
  • Bài 158: Lấy thông tin file upload và gửi lên server
  • Bài 160: Lưu file vào database
  • Bài 161: Hiển thị danh sách bài viết
 • Phần 14: Xử lý chuyển hướng trong Laravel
  5 bài
  • Bài 164: Giới thiệu chuyển hướng Laravel
  • Bài 165: Chuyển hướng dến một url nội bộ
  • Bài 166: Chuyển hướng đến một route
  • Bài 167: Chuyển hướng kèm theo flashing session
  • Bài 168: Chuyển hướng đến một website ngoài hệ thống
 • Phần 15: Helper Url Laravel
  5 bài
  • Bài 169: Giới thiệu Helper Url
  • Bài 170: Tạo đường dẫn cơ bản
  • Bài 171: Tạo url theo tên route
  • Bài 172: Tạo đường dẫn qua action
  • Bài 173: Lấy đường dẫn truy cập hiện tại
 • Phần 16: Helper String Laravel
  11 bài
  • Bài 176: Giới thiệu Helper string
  • Bài 177: Hàm tính độ dài chuỗi
  • Bài 178: In thường, in hoa một chuỗi
  • Bài 179: Tạo chuỗi ngẫu nhiên
  • Bài 180: Loại bỏ ký tự dư thừa
  • Bài 181: Lấy chuỗi con trong một chuỗi
  • Bài 182: Tạo slug làm link thân thiện
  • Bài 183: Nối chuỗi vào cuối chuỗi cho trước
  • Bài 184: Tìm kiếm, thay thế trong chuỗi
  • Bài 185: Cắt một chuỗi với số ký tự cho trước
  • Bài 186: Kiểm tra chứa chuỗi con
 • Phần 17: Session Cookie Laravel
  10 bài
  • Bài 189: Giới thiệu Session Laravel
  • Bài 190: Cấu hình session
  • Bài 191: Thêm và hiển thị dữ liệu trong session
  • Bài 192: Kiểm tra sự tồn tại của sesssion
  • Bài 193: Flash Session
  • Bài 194: Xóa session
  • Bài 195: Helper Session
  • Bài 196: Cách sử dụng cookie lưu thông tin lên trình duyệt
  • Bài 197: Bài tập phần 17
  • Bài 198: Hướng dẫn bài tập phần 17
 • Phần 18: Phân trang trong laravel
  8 bài
  • Bài 199: Giới thiệu phân trang laravel
  • Bài 200: Tạo và hiển thị thanh phân trang
  • Bài 201: Tạo và hiển thị thanh phân trang next, prev
  • Bài 202: Phân trang có điều kiện
  • Bài 203: Phân trang có tham số
  • Bài 204: Tùy chỉnh đường dẫn cơ bản thanh phân trang
  • Bài 205: Bài tập phần 18
  • Bài 206: Hướng dẫn bài tập phần 18
 • Phần 19: Gửi mail trong Laravel
  9 bài
  • Bài 207: Giới thiệu gửi mail laravel
  • Bài 208: Cấu hình gửi mail env
  • Bài 209: Khởi tạo mail và xây dụng nội dung mail
  • Bài 210: Gửi email đầu tiên đến người dùng
  • Bài 211: Tùy chỉnh thông tin gửi mail(tiêu đề, người gửi, dữ liệu)
  • Bài 212: Gửi dữ liệu từ controller qua nội dụng email
  • Bài 213: Xây dựng nội dung email bằng html chuyên nghiệp như Tiki
  • Bài 214: Bài tập phần 19
  • Bài 215: Hướng dẫn bài tập phần 19
 • Phần 20: Tích hợp trình soạn thảo bài viết và quản lý file vào form
  7 bài
  • Bài 216: Giới thiệu trình biên tập bài viết chuyên nghiệp
  • Bài 217: Download và cài đặt trình soạn thảo code
  • Bài 218: Cấu hình menubar, toolbar
  • Bài 219: Định dạng html cho bài viết
  • Bài 220: Tích hợp trình quản lý file chuyên nghiệp
  • Bài 221: Hướng dẫn quản lý file, thư mục trên filemanager
  • Bài 221: Lưu và hiển thị bài viết có hình ảnh
 • Phần 21: Cách làm việc giỏ hàng trong laravel
  16 bài
  • Bài 222: Tổng quan về chức năng tạo giỏ hàng trong laravel
  • Bài 223: Tạo database sản phẩm demo
  • Bài 224: Tạo cấu trúc MVC trang danh sách sản phẩm
  • Bài 225: Nhúng giao diện bán hàng vào laravel
  • Bài 226: Ứng dụng master layout vào giao diện
  • Bài 227: Ghép theme trang giỏ hàng
  • Bài 228: Đổ dữ liệu sản phẩm lên giao diện
  • Bài 229: Tạo url đặt hàng sản phẩm
  • Bài 231: Cài đặt thư viện LaravelShoppingCart
  • Bài 232: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  • Bài 233: Hiển thị danh sách đã mua
  • Bài 234: Thêm hình ảnh sản phẩm vào giỏ hàng
  • Bài 235: Xóa sản phẩm trong giỏ hàng
  • Bài 236: Hiển thị số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
  • Bài 237: Xóa toàn bộ giỏ hàng
  • Bài 238: Cập nhật giỏ hàng
 • Phần 22: Xây dựng hệ thống quản lý user
  9 bài
  • Bài 239: Giới thiệu
  • Bài 240: Cài đặt dự án laravel UserManager
  • Bài 241: Kết nối database và chạy migrate
  • Bài 242: Chạy mã lệch tạo hệ thống đăng nhập đăng ký tự động
  • Bài 243: Xác thực tài khoản qua email
  • Bài 244: Chuyển đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt
  • Bài 245: Lấy lại mật khẩu user
  • Bài 246: Cấu hình tên của hệ thống gửi mail
  • Bài 247: Một số phương thức quan trọng cần biết
 • Phần 23: Kiểm soát truy cập người dùng với Middleware
  12 bài
  • Bài 248: Giới thiệu middleware
  • Bài 249: Tạo dự án middleware
  • Bài 250: Cấu hình, migrate database
  • Bài 251: Tạo và chạy middleware đầu tiên
  • Bài 252: Gọi middleware trên controller
  • Bài 253: Ý tưởng phân quyền cơ bản sử dụng middleware
  • Bài 254: Tạo database bảng quyền và kích hoạt auth
  • Bài 255: Tạo dữ liệu demo cho hệ thống
  • Bài 255: Lấy quyền và thông tin của người login qua eloquent orm
  • Bài 256: Tạo middleware kiểm tra quyền truy cập và điều hướng
  • Bài 257: Middleware có tham số
  • Bài 258: Xử lý middleware theo nhóm
 • Phần 24: Đồ án Xây dựng dự án thực tế
  22 bài
  • Bài 259: Giới thiệu giao diện hệ thống quản lý website bán hàng
  • Bài 260: Bản kế hoạch hành động xây dựng hệ thống quản lý
  • Bài 261: Các bước cần làm để xây dựng bất kỳ module nào trong hệ thống
  • Bài 262: Tạo dự án mới unimart
  • Bài 263: Tạo database và cấu hình dự án unimart
  • Bài 264: Cài đặt module user với Auth
  • Bài 265: Chuyển hướng người dùng đến dashboard
   05:58
  • Bài 266: Ghép giao diện dashboard và xử lý logout
   16:02
  • Bài 267: Thiết lập đường dẫn cho các tác vụ sidebar menu
  • Bài 268: Hiển thị danh sách quản trị hệ thống
   08:52
  • Bài 269: Viết chức năng tìm kiếm người dùng
   11:31
  • Bài 270: Tối ưu chức năng tìm kiếm người dùng
  • Bài 271: Ghép giao diện thêm user hệ thống
  • Bài 272: Validation và thêm mới user vào hệ thống
  • Bài 273: Xử lý lỗi truy cập khi chưa login
  • Bài 274: Thiết lập trang xóa user trong hệ thống
  • Bài 275: Thống kê user theo trạng thái
  • Bài 276: Thực hiện tác vụ trên nhiều bản ghi
  • Bài 277: Xóa vĩnh viễn user ra khỏi hệ thống
  • Bài 278: Cập nhật thông tin người dùng
  • Bài 279: Tổng kết module user
  • Bài 280: Active menu người dùng truy cập
   07:39

Cảm nhận về khóa học

 • (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Laravel - Framework của PHP - một công cụ phổ biến nhất thế giới, giúp code PHP nhanh chóng so với chỉ sử dụng PHP thuần. Để tiếp cận với Laravel không hề đơn giản, thật là may mắn bởi anh Cương đã tạo ra 1 khóa học tuyệt vời, bài giảng được chia nhỏ, phương pháp học tập hay. Không còn khó khăn với việc mò mẫm, khóa học giúp mình nắm được Laravel một cách cơ bản đến nâng cao. Em chân thành cảm ơn anh Cương nhiều!!!
 • PP
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Tuyệt vời !!!
 • LA
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Khóa học tuyệt vời , giúp tăng tốc độ code back-end lên rất nhiều
 • HD
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Khóa học rất tuyệt vời, khóa học laravel giúp em có thể làm chủ được dự án của minh, tăng tốc độ làm việc lên nhiều lần, rất cần thiết để có thể đi làm. Cảm ơn thầy và Unitop đã tạo ra khóa học rất hưu ích. Hy vọng trong tương lai Unitop có thể ra thêm nhiều khóa học nữa giúp các anh em có thể nâng cao khả năng lập trình.
 • HM
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Khóa học này đã giúp em tăng tốc độ code về phía back end hơn rất nhiều. Từ Php thuần xong lên code bằng framework laravel thì quá tuyệt vời. Trước Php thuần code 1 chức năng khá mất thời gian, làm xong đôi khi còn phải fix bug, nhưng khi qua laravel code nhanh hơn, gọn hơn, ít bug hơn, nếu bug cũng dễ fix. Khóa học này sẽ giúp e rất nhiều trong tương lai khi đi xin việc. Cám ơn thầy Cương đã tạo ra khóa học chất lượng và truyền đạt có tâm và nhiệt huyết như vậy. Chúc thầy và Unitop ngày càng phát triển mang đến cho những anh em yêu thích lập trình web nhiều kiến thức bổ ích hơn nữa.
 • NT
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Khoá học rất chất lượng. Là một lập trình viên php, bạn không thể không bổ sung cho mình một framwork để tăng hiệu quả trong công việc.Bạn đã thấy các nhà tuyển dụng luôn "truy tìm" những ứng viên php biết về laravel. Bởi nó là một framwork đứng top đầu phổ biến mạnh mẽ và ưa dùng nhất trên thế giới .Vì thế mình đã đi tìm để học framwok này. Thật may mắn thay khi mình đã tìm được một nơi học laravel hoàn toàn chất lượng trên Unitop.Khoá học trên được thầy Phan Văn Cương,một người có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề lập trình xây dựng.Thầy giản dạy rất là dễ hiểu và đã chia nhỏ bài học ra từng phần vì thế mình học tới đâu nắm chắc kiến thức đến đấy.Đi kèm những bài học lun có các bài tập nhỏ để bạn hiểu rõ hơn cách dùng như thế nào.không những thế khi gặp những rắc rối mình có thể đăng lên nhóm hỏi đáp, nhóm bài tập.Ở đấy sẽ gặp thầy, gặp những bạn đi trước giúp mình giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất không phải mò mẫm, tự tìm lãng phí thời gian.Thầy không chỉ dạy về lập trình không mà thầy luôn chia sẻ điều hay, kiến thức bổ ích trong cuộc sống .Rất cảm ơn Unitop,cảm ơn thầy Cương đã tạo ra một sản phẩm thật sự rất chất lượng cho những lập trình viên chúng em.Hi vọng thầy sẽ tiếp tục cho ra những dự án mới,những video hay truyền đạt kinh nghiệm lập trình dẫn bước mọi người đi đến thành công.Chúc thầy thật nhiều sức khoẻ, luôn đạt mục tiêu với bản thân.Chúc thấy tất cả.
 • PK
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Rất tốt.
 • NT
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Khi học xong php master em đã nhận xét rằng chương trình học của unitop rất cô đọng vì người làm ra nó không đơn giản là người thầy chuyên dạy về lý thuyết, mà là người có kinh nghiệm làm dự án thực tế cho nên tất cả những thứ cần và đủ để thực hiện một dự án hoàn chỉnh đã được đưa ra trọn vẹn trong bộ videos bài giảng. Điều này giúp anh em rút ngắn được thời gian học rất nhiều so với các giáo trình tương tự, Người học nhanh chóng hiểu được nội dung, thực hiện được dự án một cách nhẹ nhàng nhất. Sau khi em học xong php master của thầy. Thầy chưa có khóa học laravel pro em đã lên mạng tìm hiểu, và học một số bài giảng laravel của các trung tâm khác nhưng thấy nó vô cùng mờ mịt và cảm giác rất khó. Khi thầy cho ra lò chương trình laravel, Thật không thể tin nổi thời gian học thực tế của em chỉ trong vòng 3 tuần. Học xong phần Laravel của thầy em cảm thấy hình như thầy sinh ra là để truyền đạt kinh nghiệm làm web, thầy càng làm video càng hay, phần sau chất lượng hơn phần trước rất nhiều. Thầy cố gắng làm thêm nhiều chương trình hơn nữa để anh em có kinh nghiệm tốt khi tham gia vào các Công ty cũng như các dự án thực tế thầy nhé! Chúc thầy luôn khỏe để thực hiện mọi ước mơ của mình một cách hoàn hảo nhất.
 • LT
  (5/5)
  Đã học tại Unitop
  Em thấy khóa học thực sự rất tuyệt vời. Em đã thấy rất nhiều các khóa học online khác nhau Nhưng có lẽ đây là khóa học mang lại cho em nhiều thứ mà các khóa học online khác không có. Trước kia mình học mò mẫm trên mạng nhưng không hiệu quả mất rất nhiều thời gian. Nhưng với khóa học lập trình về laravel này mình đã học với thời gian ngắn nhưng đã hoàn thành chương trình và hiểu bản chất của framework laravel. Chương trìnhcó hệ thống bài giảng vô cùng dễ hiểu, cách giảng tận tình của thầy nên em học rất nhanh và hứng thú. Có vấn đề gì khó khăn là được thầy và các ac đi trước chỉ bảo nên không sợ vấn đề gì. Thầy không chỉ dạy cho chúng em về kiến thức lập trình web mà còn dạy cho chúng em về những kiến thức trong đời sống mà thầy đã từng trải qua. Thật lòng cảm ơn thầy rất nhiều. Chúc thầy ngày càng mạnh khỏe và phát triển hơn nữa hệ thống UNITOP.VN để chúng em có những kiến thức vững chắc nhất và thực hiện tốt nhất những gì mà thầy đã dạy.
1.680.000đ 8.600.000đ
Đăng ký học Học sớm đi làm sớm
Bao gồm
 • 280 bài học
 • Hỗ trợ hỏi đáp 8h - 22h mỗi ngày
Bấm Đăng ký kênh cập nhật video mới miễn phí:

Bạn cần tư vấn

 • Gọi chúng tôi

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Gọi ngay
 • Live chat

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Chat ngay
 • Email cho unitop

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Email ngay
 • Ý kiến người đọc

  Bạn gọi cho chúng tôi để hỏi các câu hỏi của bạn
  Xem ngay

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 • Tôi là người mới bắt đầu từ số 0 có học được không?

  Chương trình được xây dựng từng bước một từ cơ bản lên nên bạn hoàn toàn có thể theo học mà không gặp bất kỳ khó khăn gì. Trên thực tế có nhiều bạn xuất phát điểm số 0 nhưng học theo hướng dẫn có kết quả tốt hơn người biết mỗi chút một ít

 • Unitop có nhiều khóa học tôi cần học theo lộ trình như nào?

  Bạn học theo lộ trình bên dưới để đi làm fullstack:

  Vì các kỹ năng được xây dựng theo bậc thang bạn nên học đến đâu nắm chắc đến đó trước khi qua phần mới sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

 • Tôi tham gia trọn bộ khóa học này thì bao lâu đi làm đượcc?

  Thời gian hoàn thành phụ thuộc vào sự tập trung và thời gian của bạn. Những bạn tập trung được 3-4h mỗi ngày trở lên thì trong 3-5 tháng hoàn thành và đi làm mức lương khởi điểm thường 7 - 9.000.000đ

 • Trong khóa học có làm sản phẩm thực tế không?

  Mục tiêu Unitop tập trung đồng hành cùng với học viên là học để đi làm được việc kiếm được tiền nên trong quá trình học sau những nội dung lý thuyết gốc thì có phần bài tập thực hành, đồ án. Qua đó giúp bạn nắm chắc bài hơn và biết được công việc khi đi làm nó như thế nào.

 • Khi có vấn đề vướng mắc tôi nhờ hỗ trợ bằng cách nào

  Sau khi hoàn tất thanh toán khóa học bạn được thêm vào 2 nhóm kín hỗ trợ: 1. Nhóm chat kèm cặp 24/24, 2. Nhóm reviews góp ý bài tập thực hành. Nếu bạn thực sự là người chủ động thì tốc độ học của bạn sẽ rất nhanh. Khó khăn gì có người để hỏi không phải mò mẫm như trước nữa.

  Đây cũng quyền lợi đặc biệt mà chỉ Unitop giành cho bạn. Bạn không phải chỉ ngồi học một mình qua video bài học như các khóa học online thông thường. Giờ đây bạn được tương tác 2 chiều bất kỳ lúc nào.

 • Học xong có được hướng dẫn làm đơn xin việc, cách phỏng vấn không?

  Sau khi hoàn tất chương trình ở giai đoạn xin việc bạn được thầy Phan Văn Cương hướng dẫn cụ thể cách viết đơn xin việc cuốn hút nhằm tăng tỉ lệ mời đi phỏng vấn. Ngoài ra bạn cũng được hướng dẫn kinh nghiệm để có một buổi phỏng vấn chuyên nghiệp, tạo được thiện cảm cho nhà tuyển dụng từ đó góp phần dễ dàng có được công việc tốt hơn, lương cao hơn.

Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương 7-20tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2021 Xem ngay→