Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 02:49:26 18/05/2022 Nguyễn Quốc Phong Thuộc tính xác định vị trí hiển thị khi xếp chồng layer 10 phút trước
2 02:38:40 18/05/2022 Huỳnh Hoàng Hưng Định dạng html cho bài viết 21 phút trước
3 02:33:18 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Thêm icon fontawesome vào website 26 phút trước
4 02:26:17 18/05/2022 Trần Quang Quý Nhóm selector theo thuộc tính 33 phút trước
5 02:22:04 18/05/2022 Nguyễn Thành Đạt Thuộc tính thiết lập chế độ lặp hình nền khối 37 phút trước
6 02:18:34 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Thêm google font vào website 41 phút trước
7 02:12:41 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Bài tập 9: Xây dựng hệ thống file thư mục cho dự án 47 phút trước
8 02:12:39 18/05/2022 Nguyễn Quốc Phong Thuộc tính giúp cố định một khối trong layout 47 phút trước
9 02:11:58 18/05/2022 Đinh Đức Minh Bài tập 1: Kiểm tra chẵn lẻ của một số 47 phút trước
10 02:10:25 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp do while trong js 49 phút trước
11 02:07:50 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp while trong js 52 phút trước
12 02:07:01 18/05/2022 Huỳnh Ngọc Lịnh Thuộc tính ẩn một phần tử html trong website 52 phút trước
13 02:03:08 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Xây dựng định dạng hiển thị chung - reset css 56 phút trước
14 02:01:53 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp for of trong js 58 phút trước
15 02:01:36 18/05/2022 Huỳnh Hoàng Hưng Cấu hình menubar, toolbar 58 phút trước
16 01:58:49 18/05/2022 Nguyễn Thành Đạt Thuộc tính thiết lập kích thước hình nền khối 1 giờ trước
17 01:57:06 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Quy tắc chống ảnh tràn khung 1 giờ trước
18 01:56:50 18/05/2022 Đinh Đức Minh Các kiểu dữ liệu biến 1 giờ trước
19 01:52:10 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Tư duy tạo hệ thống file css dùng chung 1 giờ trước
20 01:50:32 18/05/2022 Nguyễn Quốc Phong Điều chỉnh vị trí khối con trôi nổi trên một khối cha 1 giờ trước
21 01:42:15 18/05/2022 Huỳnh Hoàng Hưng Download và cài đặt trình soạn thảo code 1 giờ trước
22 01:41:41 18/05/2022 Trần Quang Quý Nhóm selector cơ bản 1 giờ trước
23 01:37:02 18/05/2022 Huỳnh Hoàng Hưng Giới thiệu trình biên tập bài viết chuyên nghiệp 1 giờ trước
24 01:36:47 18/05/2022 phạm ngọc linh Cách chú thích dòng, đoạn code trong html 1 giờ trước
25 01:36:37 18/05/2022 Huỳnh Ngọc Lịnh Thuộc tính clear khắc chế ảnh hưởng float 1 giờ trước
26 01:35:28 18/05/2022 Nguyễn Thành Đạt Thuộc tính thiết lập ảnh nền khối 1 giờ trước
27 01:33:32 18/05/2022 Nguyễn Quốc Phong Thuộc tính tịnh tiến khối so với vị trí ban đầu 1 giờ trước
28 01:32:43 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Quy tắc chống sập độ cao khi sử dụng float 1 giờ trước
29 01:31:21 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Cấu trúc thư mục tạo theme 1 giờ trước
30 01:28:51 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Quy tắc đặt tên chuyên nghiệp(file, folder, class, id...) 1 giờ trước
31 01:28:48 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Cấu trúc thư mục tạo theme 1 giờ trước
32 01:28:45 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Quy tắc chống sập độ cao khi sử dụng float 1 giờ trước
33 01:28:41 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Bài tập 9: Xây dựng hệ thống file thư mục cho dự án 1 giờ trước
34 01:28:33 18/05/2022 Nguyễn Khánh Tùng Quy tắc đặt tên chuyên nghiệp(file, folder, class, id...) 1 giờ trước
35 01:26:09 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp for in trong js 1 giờ trước
36 01:26:07 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp for trong js 1 giờ trước
37 01:25:50 18/05/2022 Đinh Đức Minh Điều kiệu - hàm trong js 1 giờ trước
38 01:25:04 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp for in trong js 1 giờ trước
39 01:21:47 18/05/2022 Trần Quang Quý Giới thiệu chương 1 giờ trước
40 01:20:14 18/05/2022 Đinh Đức Minh Vòng lặp for trong js 1 giờ trước
41 01:16:13 18/05/2022 Đinh Đức Minh Toán tử điều kiện 3 ngôi trong js 1 giờ trước
42 01:12:55 18/05/2022 Huỳnh Ngọc Lịnh Cách hiển thị danh sách bài viết với float 1 giờ trước
43 01:12:43 18/05/2022 Đinh Đức Minh Cấu trúc if else if else 1 giờ trước
44 01:07:24 18/05/2022 Đinh Đức Minh Cấu trúc if lồng nhau 1 giờ trước
45 01:06:30 18/05/2022 Nguyễn Thành Đạt Thuộc tính thiết lập màu nền khối 1 giờ trước
46 01:02:24 18/05/2022 Le Ngoc Minh 5 bước học online hiệu quả trên unitop 1 giờ trước
47 01:00:18 18/05/2022 Đinh Đức Minh Điều kiệu - hàm trong js 1 giờ trước
48 12:58:23 18/05/2022 Le Ngoc Minh Cách tham gia 2 nhóm kín hỗ trợ 24/7 2 giờ trước
49 12:56:34 18/05/2022 Huỳnh Ngọc Lịnh Thuộc tính float điều khiển nhiều phần tử trên một hàng 2 giờ trước
50 12:56:31 18/05/2022 Trần Minh Sơn #01. Tổng quan Project Unitop Newspaper 2 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương 8-30tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2022 Xem ngay→