Hãy nhắn tin cho chúng tôi để được tư vấn

Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 07:20:50 21/06/2021 vo van hieu Ghi nhận dữ liệu sau khi submit 23 giây trước
2 07:19:50 21/06/2021 Phan Tấn Hiệp Quy tắc tạo link thân thiện 1 phút trước
3 07:19:23 21/06/2021 Phan Tấn Hiệp Tổng quan link thân thiện 1 phút trước
4 07:19:18 21/06/2021 Phan Tấn Hiệp Tổng kết 1 phút trước
5 07:19:14 21/06/2021 Phan Tấn Hiệp Ghép theme vào MVC 1 phút trước
6 07:17:50 21/06/2021 vũ ngọc thế Thẻ In nghiêng, in đậm, in gạch chân text 3 phút trước
7 07:17:41 21/06/2021 Phan Tấn Hiệp Ghép theme vào MVC 3 phút trước
8 07:17:36 21/06/2021 Hoàng Trọng Bình Thuộc tính tịnh tiến khối so với vị trí ban đầu 3 phút trước
9 07:03:16 21/06/2021 Nguyễn Thị Nguyệt Bài tập 2: Xây dựng website html nâng cao 17 phút trước
10 06:58:40 21/06/2021 Đinh Tiến Lâm Thuộc tính quy định xuống dòng flex wrap 22 phút trước
11 06:54:32 21/06/2021 Đỗ minh hiếu Nâng cấp hệ thống đáp ứng đa giao diện 26 phút trước
12 06:54:02 21/06/2021 Đỗ minh hiếu Xây dựng điều hướng 27 phút trước
13 06:49:50 21/06/2021 ngô tuấn kiệt Bài tập phần 9 31 phút trước
14 06:48:32 21/06/2021 ngô tuấn kiệt Bài tập phần 9 32 phút trước
15 06:48:06 21/06/2021 ngô tuấn kiệt Bài tập phần 9 33 phút trước
16 06:47:28 21/06/2021 Lê Tấn Tài #4. Xử lý chuẩn hóa dữ liệu form 33 phút trước
17 06:45:47 21/06/2021 Chí thành Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 35 phút trước
18 06:40:46 21/06/2021 Lê Tấn Tài #3. Ý tưởng lưu trữ thông tin phiên login 40 phút trước
19 06:40:36 21/06/2021 Nguyễn Thạch Xây dựng menu responsive đẩy từ trái sang phải 40 phút trước
20 06:40:31 21/06/2021 Lê Tấn Tài #2. Xây dựng giao diện 40 phút trước
21 06:38:50 21/06/2021 Nguyễn Thị Nguyệt [HTML 5] Layout website cơ bản bằng html 5 42 phút trước
22 06:37:06 21/06/2021 Lưu Thanh Tuấn Kiểm tra định dạng username 44 phút trước
23 06:33:11 21/06/2021 Mai Quang Hiệp One to many: Select dữ liệu thuận - nghịch 48 phút trước
24 06:32:49 21/06/2021 Mai Quang Hiệp Tích hợp trình quản lý file chuyên nghiệp 48 phút trước
25 06:31:14 21/06/2021 Nguyễn Công Triều Admin - Người quản lý - Login 49 phút trước
26 06:30:16 21/06/2021 Nguyễn Thạch Xây dựng menu responsive xổ tràn từ trên xuống 50 phút trước
27 06:25:18 21/06/2021 Lưu Thanh Tuấn Yêu cầu dữ liệu đúng định dạng 55 phút trước
28 06:24:48 21/06/2021 Lưu Đình Hoàng Form nhập dữ liệu text, password 56 phút trước
29 06:23:53 21/06/2021 Lưu Đình Hoàng Hiển thị thông tin dạng bảng trong website 57 phút trước
30 06:23:29 21/06/2021 Phan Huệ Trường Admin - Team quản lý - Quyền thành viên 57 phút trước
31 06:15:43 21/06/2021 Phan Huệ Trường Admin - Người quản lý - Cập nhật mật khẩu 1 giờ trước
32 06:14:44 21/06/2021 Phan Huệ Trường Admin - Người quản lý - Cập nhật tài khoản 1 giờ trước
33 06:12:02 21/06/2021 Nguyễn Thị Nguyệt [HTML 5] Thẻ định nghĩa thông tin phụ, liên quan - Aside 1 giờ trước
34 06:08:52 21/06/2021 Cao Xuân Đức Công cụ hỗ trợ học hiệu quả 1 giờ trước
35 06:07:56 21/06/2021 Nguyễn Trường Tuệ 6 bước để xây dựng module hệ thống 1 giờ trước
36 06:07:05 21/06/2021 Nguyễn Trường Tuệ Tổng quan danh sách module hệ thống 1 giờ trước
37 06:03:42 21/06/2021 Cao Xuân Đức Cấu trúc thư mục học tập 1 giờ trước
38 06:03:34 21/06/2021 Nguyễn Thị Nguyệt [HTML 5] Thẻ định nghĩa một nhóm cấu trúc liên quan - Section 1 giờ trước
39 06:03:33 21/06/2021 Cao Xuân Đức Những phần mềm cần thiết 1 giờ trước
40 06:01:11 21/06/2021 Lê Văn Phú Thuật toán và checklist thực hiện 1 giờ trước
41 06:01:00 21/06/2021 Chí thành Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 1 giờ trước
42 06:00:55 21/06/2021 Cao Xuân Đức Những sai lầm thường gặp khi học php 1 giờ trước
43 06:00:50 21/06/2021 Cao Xuân Đức Chào mừng người dẫn đường 1 giờ trước
44 06:00:35 21/06/2021 Cao Xuân Đức Hàm về mảng 1 giờ trước
45 06:00:27 21/06/2021 Cao Xuân Đức Cách trỏ domain vào hosting 1 giờ trước
46 06:00:15 21/06/2021 Cao Xuân Đức Xây dựng menu responsive đẩy từ trái sang phải 1 giờ trước
47 06:00:07 21/06/2021 Cao Xuân Đức Sự kiện scroll 1 giờ trước
48 06:00:04 21/06/2021 Cao Xuân Đức Tổng quan chức năng slider sản phẩm 1 giờ trước
49 05:59:56 21/06/2021 Cao Xuân Đức Sự kiện scroll 1 giờ trước
50 05:58:40 21/06/2021 Nguyễn Quỳnh Anh Thẻ In nghiêng, in đậm, in gạch chân text 1 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương 7-20tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2021 Xem ngay→