Hãy nhắn tin cho chúng tôi để được tư vấn

Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 11:18:40 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Xóa vĩnh viễn user ra khỏi hệ thống 39 giây trước
2 11:18:36 21/10/2021 Nguyễn Công Khai #7. Xây dựng thanh phân trang 43 giây trước
3 11:16:55 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Thực hiện tác vụ trên nhiều bản ghi 2 phút trước
4 11:16:09 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Thực hiện tác vụ trên nhiều bản ghi 3 phút trước
5 11:14:35 21/10/2021 Phan Thị Thanh Thùy (Update) Sai lầm khi sử dụng height trong website 4 phút trước
6 11:14:28 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Thống kê user theo trạng thái 4 phút trước
7 11:14:02 21/10/2021 Phạm Cường Reset, refresh migration 5 phút trước
8 11:13:52 21/10/2021 Le Thu Huong [HTML 5] Thẻ định nghĩa thông tin phụ, liên quan - Aside 5 phút trước
9 11:13:44 21/10/2021 Le Thu Huong [HTML 5] Thẻ định nghĩa thông tin phụ, liên quan - Aside 5 phút trước
10 11:13:39 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Thống kê user theo trạng thái 5 phút trước
11 11:12:31 21/10/2021 Nguyễn Thanh Sang Thẻ hiển thị thông tin phụ(số lượng, mô tả phụ) 6 phút trước
12 11:11:20 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Thiết lập trang xóa user trong hệ thống 7 phút trước
13 11:11:12 21/10/2021 Nguyễn Qúy Dũng [CSS3] Tăng giảm kích thước đối tượng theo tỉ lệ - scale 8 phút trước
14 11:08:24 21/10/2021 Le Thu Huong [HTML 5] Thẻ định nghĩa một nhóm cấu trúc liên quan - Section 10 phút trước
15 11:08:10 21/10/2021 Thái Duy Tân Nhóm selector theo thuộc tính 11 phút trước
16 11:07:08 21/10/2021 Đỗ Diệu Hiền Thêm dữ liệu vào hệ thống qua form 12 phút trước
17 11:06:42 21/10/2021 Vũ Minh Hoàng Triển khai responsive cho hình ảnh 12 phút trước
18 11:06:33 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Xử lý lỗi truy cập khi chưa login 12 phút trước
19 11:05:40 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Validation và thêm mới user vào hệ thống 13 phút trước
20 11:04:53 21/10/2021 Le Thu Huong [HTML 5] Thẻ định nghĩa bài viết - article 14 phút trước
21 11:04:12 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Validation và thêm mới user vào hệ thống 15 phút trước
22 11:03:48 21/10/2021 Nguyễn Công Triều Giới thiệu giao diện hệ thống quản lý website bán hàng 15 phút trước
23 11:02:24 21/10/2021 Thái Duy Tân Nhóm selector định vị 16 phút trước
24 11:02:21 21/10/2021 Thái Duy Tân Nhóm selector theo thuộc tính 16 phút trước
25 11:02:06 21/10/2021 Nguyễn Doãn Phong Nâng cấp hệ thống đáp ứng đa giao diện 17 phút trước
26 11:01:42 21/10/2021 le minh chuong Thuộc tính display flex, hướng hiển thị flex-direction row/column 17 phút trước
27 10:59:26 21/10/2021 Phạm Cường Khôi phục lại các bước tương tác xử lý database - rollback 19 phút trước
28 10:59:24 21/10/2021 Trọng Quang Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 19 phút trước
29 10:58:44 21/10/2021 Trọng Quang Cú pháp viết code css 20 phút trước
30 10:58:35 21/10/2021 Phan Thị Thanh Thùy Bài tập 5: Dựng layout web hai cột với float css 20 phút trước
31 10:58:06 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Ghép giao diện thêm user hệ thống 21 phút trước
32 10:54:53 21/10/2021 Trịnh Viết Khải Cách comment code Css 24 phút trước
33 10:53:56 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Ghép giao diện thêm user hệ thống 25 phút trước
34 10:53:18 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Ghép giao diện thêm user hệ thống 26 phút trước
35 10:52:48 21/10/2021 Nguyễn Công Khai #7. Xây dựng thanh phân trang 26 phút trước
36 10:51:43 21/10/2021 Nguyễn Minh Nga Tối ưu chức năng tìm kiếm người dùng 27 phút trước
37 10:51:37 21/10/2021 Ng Thiên Thành Vinh #18. Tổng kết và tối ưu 27 phút trước
38 10:51:34 21/10/2021 Nguyễn Công Khai #6. Hiển thị danh sách theo trang 27 phút trước
39 10:51:31 21/10/2021 Nguyễn Công Khai #7. Xây dựng thanh phân trang 27 phút trước
40 10:51:24 21/10/2021 Nguyễn Công Khai #6. Hiển thị danh sách theo trang 27 phút trước
41 10:50:00 21/10/2021 Le Thu Huong [HTML 5] Thẻ định nghĩa thanh điều hướng - nav 29 phút trước
42 10:49:29 21/10/2021 Trọng Quang Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 29 phút trước
43 10:49:00 21/10/2021 Trọng Quang Cú pháp viết code css 30 phút trước
44 10:48:53 21/10/2021 Trọng Quang Cú pháp viết code css 30 phút trước
45 10:48:50 21/10/2021 Trọng Quang Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 30 phút trước
46 10:47:28 21/10/2021 Nguyễn Qúy Dũng [CSS3] Thuộc tính xoay đối tượng theo một góc cho trước - ratio 31 phút trước
47 10:47:21 21/10/2021 Đỗ Diệu Hiền Thêm bản ghi trên cơ sở dữ liệu 31 phút trước
48 10:46:19 21/10/2021 Hồ Kim Ngân Sức mạnh hệ thống điều hướng 33 phút trước
49 10:46:09 21/10/2021 Le Thu Huong [HTML 5] Thẻ định nghĩa header, footer 33 phút trước
50 10:45:51 21/10/2021 Lại Thành Long Nhóm class căn chỉnh text (left - center - right-justify) 33 phút trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương 8-30tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2022 Xem ngay→