Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 08:39:53 29/01/2023 Bùi Trung Kiên Hiển thị sản phẩm danh mục đa cấp(sidebar) 1 phút trước
2 08:38:20 29/01/2023 Thành Nam Hướng dẫn cài đặt phần mềm Photoshop 3 phút trước
3 08:13:17 29/01/2023 Trương Đình Chính Hướng dẫn bài tập phần 9 28 phút trước
4 08:13:13 29/01/2023 Vũ Văn Cường Tạo phương thức insert: thêm dữ liệu 28 phút trước
5 08:13:05 29/01/2023 Vũ Văn Cường Tạo phương thức insert: thêm dữ liệu 28 phút trước
6 08:13:00 29/01/2023 Vũ Văn Cường Thiết lập tự động kết nối cơ sở dữ liệu 28 phút trước
7 08:12:56 29/01/2023 Vũ Văn Cường Thiết lập tự động kết nối cơ sở dữ liệu 28 phút trước
8 08:04:56 29/01/2023 NguyenNgocSang Tổng quan ngôn ngữ lập trình php 36 phút trước
9 08:04:41 29/01/2023 NguyenNgocSang Nhận dữ liệu từ Server và xử lý 37 phút trước
10 08:04:12 29/01/2023 NguyenNgocSang Quy tắc đặt tên chuyên nghiệp(file, folder, class, id...) 37 phút trước
11 07:58:25 29/01/2023 Lê Long Cách comment code Css 43 phút trước
12 07:58:22 29/01/2023 Lê Long 3 Cách kết nối css vào html 43 phút trước
13 07:42:57 29/01/2023 Lê Long 3 Cách kết nối css vào html 58 phút trước
14 07:30:42 29/01/2023 Lê Long Cú pháp viết code css 1 giờ trước
15 07:30:30 29/01/2023 Lê Long Giới thiệu css và một số thuộc tính cơ bản 1 giờ trước
16 07:09:04 29/01/2023 Hồ Kim Ngân Migration là gì? Vai trò trò của nó! 1 giờ trước
17 06:48:11 29/01/2023 vũ đức duy Cấu trúc html của website 1 giờ trước
18 06:22:24 29/01/2023 Phạm Văn Sửa #8. Thêm sản phẩm giỏ hàng 2 giờ trước
19 06:11:08 29/01/2023 Nguyễn Thanh Hậu Cách hiển thị danh sách bài viết với float 2 giờ trước
20 06:00:18 29/01/2023 Nguyễn Thanh Hậu Thuộc tính float điều khiển nhiều phần tử trên một hàng 2 giờ trước
21 05:52:44 29/01/2023 Nguyễn Thanh Hậu Thuộc tính tạo lề, tạo khoảng cách 2 khối 2 giờ trước
22 05:51:41 29/01/2023 Nguyễn Thanh Hậu 2 cách xác định kích thước khối 2 giờ trước
23 05:36:31 29/01/2023 Phạm Văn Sửa #6. Đổ dữ liệu trang chủ 3 giờ trước
24 04:53:18 29/01/2023 vũ đức duy Cấu trúc html của website 3 giờ trước
25 04:51:03 29/01/2023 vũ đức duy Cặt đặt trình soạn thảo code chuyên nghiệp 3 giờ trước
26 04:50:30 29/01/2023 vũ đức duy Cấu trúc html của website 3 giờ trước
27 04:43:30 29/01/2023 Nguyễn Văn Tiến Tạo thanh dropdown menu 3 giờ trước
28 04:24:35 29/01/2023 Nguyễn Văn Tiến Tạo thanh dropdown menu 4 giờ trước
29 03:58:59 29/01/2023 vũ đức duy [HTML 5] Layout website cơ bản bằng html 5 4 giờ trước
30 03:51:47 29/01/2023 Nguyễn Văn Tiến Tạo thanh dropdown menu 4 giờ trước
31 03:36:35 29/01/2023 Nguyễn Văn Tiến Tạo thanh dropdown menu 5 giờ trước
32 03:22:39 29/01/2023 Nguyễn Văn Tiến Tạo menu điều hướng website chạy trên đa thiết bị 5 giờ trước
33 03:05:22 29/01/2023 Phan Minh Quang Tạo cấu trúc file, thư mục 5 giờ trước
34 02:52:22 29/01/2023 Phan Minh Quang Yêu cầu thực hành layout 1 5 giờ trước
35 02:49:39 29/01/2023 Phan Minh Quang Xuất icon trong bản thiết kế 5 giờ trước
36 02:46:27 29/01/2023 Phan Minh Quang Xuất nhiều ảnh một lúc trong bản thiết kế 5 giờ trước
37 02:10:35 29/01/2023 Phan Minh Quang Xuất hình ảnh trong Photoshop CS6 6 giờ trước
38 02:06:33 29/01/2023 Phan Minh Quang Cách xuất hình ảnh trong bản thiết kế 6 giờ trước
39 01:58:30 29/01/2023 Nguyễn Thành Đạt #2. Lên cấu trúc file, thư mục 6 giờ trước
40 01:55:20 29/01/2023 Đặng Lâm Quy tắc dựng layout với grid bootstrap 6 giờ trước
41 01:51:01 29/01/2023 Phan Minh Quang Xử lý thiếu fonts trong photoshop 6 giờ trước
42 01:44:13 29/01/2023 Phan Minh Quang Lấy thông tin của khối trên bản thiết kế 6 giờ trước
43 01:40:10 29/01/2023 Phan Minh Quang Lấy thông tin của text trên bản thiết kế 7 giờ trước
44 01:35:06 29/01/2023 Phan Minh Quang Làm việc với Layer và Group 7 giờ trước
45 01:30:59 29/01/2023 Phan Minh Quang Thay đổi đơn vị trong file thiết kế (Ctrl - K) 7 giờ trước
46 01:30:22 29/01/2023 Phan Minh Quang Thay đổi đơn vị trong file thiết kế (Ctrl - K) 7 giờ trước
47 01:24:28 29/01/2023 Đặng Lâm Khám phá hệ thống Grid Design và Grid Css 7 giờ trước
48 01:18:29 29/01/2023 nguyễn văn công Tổng quan mảng trong js 7 giờ trước
49 01:16:17 29/01/2023 nguyễn văn công Tổng quan mảng trong js 7 giờ trước
50 01:15:25 29/01/2023 Đặng Lâm Xây dựng tùy chỉnh hiển thị nội dung trên table 7 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn