Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 02:21:41 03/10/2022 Trần anh kiệt Hàm về mảng 1 phút trước
2 02:20:00 03/10/2022 Công Đức Thêm slider show vào website 2 phút trước
3 02:19:34 03/10/2022 Công Đức Tạo cấu trúc file, thư mục 3 phút trước
4 02:12:03 03/10/2022 nguyễn xuân mạnh Nâng cấp bằng tối ưu hàm 10 phút trước
5 02:06:05 03/10/2022 Lê Xuân Tùng #10. Fixed menu 16 phút trước
6 02:05:13 03/10/2022 Nguyễn Tùng Lâm Thuật toán lấy lại mật khẩu 17 phút trước
7 02:05:10 03/10/2022 Nguyễn Tùng Lâm Hướng dẫn xác thực tài khoản 17 phút trước
8 02:04:37 03/10/2022 Đào Anh Tú Xử lý đổi tên file khi upload cùng tên 18 phút trước
9 02:02:50 03/10/2022 Nguyễn Đức Đạt Tổng kết 19 phút trước
10 02:02:46 03/10/2022 Nguyễn Đức Đạt Ghép theme vào MVC 19 phút trước
11 02:02:16 03/10/2022 Nguyễn Đức Thương Thuộc tính thiết lập kích thước rộng cao cho khối 20 phút trước
12 02:02:15 03/10/2022 Bui thi nhung Nhóm selector theo thuộc tính 20 phút trước
13 02:02:01 03/10/2022 Nguyễn Đức Thương Thuộc tính quyết định chữ hoa - thường 20 phút trước
14 02:01:36 03/10/2022 Nguyễn Ngọc Duy Anh Các câu lệnh thường dùng để thao tác trong SQL 21 phút trước
15 02:01:19 03/10/2022 Nguyễn Đức Thương Thuộc tính quyết định chữ hoa - thường 21 phút trước
16 02:00:28 03/10/2022 Phan Tấn Lộc Làm việc với Model trong MVC 22 phút trước
17 01:58:44 03/10/2022 Nguyễn Ngọc Duy Anh Các câu lệnh thường dùng để thao tác trong SQL 23 phút trước
18 01:58:28 03/10/2022 Bui thi nhung Nhóm selector cơ bản 24 phút trước
19 01:57:48 03/10/2022 nguyễn công chí Lưu trữ thông tin phiên làm việc bằng cookie 24 phút trước
20 01:56:23 03/10/2022 Nguyễn Minh Đức Giới thiệu tổng quan Phan Văn Cương và Laravel Pro 26 phút trước
21 01:54:17 03/10/2022 Nguyễn Ngọc Duy Anh Bài tập xây dựng CSDL thực tế 28 phút trước
22 01:54:14 03/10/2022 Nguyễn Ngọc Duy Anh Quan hệ dữ liệu các bảng trong CSDL 28 phút trước
23 01:52:28 03/10/2022 hanh trieu #1. Xây dựng database 30 phút trước
24 01:50:03 03/10/2022 Tào Xuân Trường Xử lý tham số hàm nâng cao Rest Parameters 32 phút trước
25 01:49:15 03/10/2022 Tào Xuân Trường Giới thiệu Phan Văn Cương và chương trình Js Beginner 33 phút trước
26 01:49:06 03/10/2022 Đinh Như Thành #01. Tổng quan Project Unitop Newspaper 33 phút trước
27 01:49:03 03/10/2022 Đinh Như Thành Tổng kết tối ưu 33 phút trước
28 01:47:11 03/10/2022 Trần anh kiệt Hàm toán học 35 phút trước
29 01:46:51 03/10/2022 Le Minh Huy Lấy lại mật khẩu user 35 phút trước
30 01:46:47 03/10/2022 Nguyễn Tới Câu lệnh if 35 phút trước
31 01:46:45 03/10/2022 Le Minh Huy Xác thực tài khoản qua email 35 phút trước
32 01:41:30 03/10/2022 Phan Tấn Tài Hướng dẫn bài tập phần 14 41 phút trước
33 01:30:57 03/10/2022 Bui thi nhung Cách thêm jquery vào website 51 phút trước
34 01:30:32 03/10/2022 Bui thi nhung Tổng quan thư viện jquery 52 phút trước
35 01:30:26 03/10/2022 Bui thi nhung Giới thiệu chương trình Jquery siêu tốc 52 phút trước
36 01:26:20 03/10/2022 Bui thi nhung Nhóm selector theo thuộc tính 56 phút trước
37 01:25:56 03/10/2022 Bui thi nhung Cách thêm jquery vào website 56 phút trước
38 01:24:35 03/10/2022 nguyễn xuân mạnh Xây dựng điều hướng 58 phút trước
39 01:21:49 03/10/2022 Trần Minh Sơn Hướng dẫn xác thực tài khoản 1 giờ trước
40 01:21:12 03/10/2022 Nguyễn Hữu Đức Vũ Tham số hàm và cách sử dụng trong js 1 giờ trước
41 01:19:29 03/10/2022 Phùng Huy Quang Thuộc tính display flex, hướng hiển thị flex-direction row/column 1 giờ trước
42 01:19:02 03/10/2022 Nguyễn Hữu Đức Vũ Cách đặt tên hàm chuẩn trong js 1 giờ trước
43 01:13:40 03/10/2022 Ng Thiên Thành Vinh One to One - Tạo database 1 giờ trước
44 01:13:37 03/10/2022 Ng Thiên Thành Vinh Giới thiệu CSDL Eloquent ORM 1 giờ trước
45 01:10:28 03/10/2022 Phạm Minh Tuấn Lấy số lượng bản ghi trả về khi Select 1 giờ trước
46 01:07:30 03/10/2022 Phùng Huy Quang Thuộc tính hiển thị block 1 giờ trước
47 01:04:03 03/10/2022 Phan Tấn Tài Bài tập phần 14 1 giờ trước
48 01:04:00 03/10/2022 Phan Tấn Tài Tích hợp trình quản lý file trên trình duyệt 1 giờ trước
49 01:03:24 03/10/2022 Phạm Đình Hùng Nhóm phương thức về Class 1 giờ trước
50 01:03:08 03/10/2022 Nguyễn Hữu Đức Vũ Cách định nghĩa và gọi hàm trong js 1 giờ trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương 8-30tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2022 Xem ngay→