Hãy nhắn tin cho chúng tôi để được tư vấn

Live Learning Unitop

Đây là lịch sử học tập của học viên ghi nhận trực tiếp từ hệ thống. Bạn đang ở đâu?

# Lúc Họ và tên Bài học Cách đây
1 06:37:27 04/03/2021 Phạm Hữu Phước Hướng dẫn xây dựng layout 1 3 phút trước
2 06:37:22 04/03/2021 Phạm Hữu Phước Bài tập xây dựng layout 1 4 phút trước
3 06:36:54 04/03/2021 Nguyễn Công Triều Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 4 phút trước
4 06:36:15 04/03/2021 Quang Kinh nghiệm comment code trong php 5 phút trước
5 06:35:08 04/03/2021 Nguyễn Công Triều #05. Code html - thêm icon fonts, google fonts 6 phút trước
6 06:34:28 04/03/2021 Tào Xuân Trường Thêm phần từ mảng php 6 phút trước
7 06:33:57 04/03/2021 Nguyễn Đức Thiện Form nhập dữ liệu checkbox 7 phút trước
8 06:32:31 04/03/2021 Nguyễn Công Triều #05. Code html - thêm icon fonts, google fonts 8 phút trước
9 06:31:12 04/03/2021 Nguyễn Công Triều Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 10 phút trước
10 06:31:02 04/03/2021 Nguyễn Công Triều Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 10 phút trước
11 06:29:33 04/03/2021 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nhóm class xây dựng hình ảnh - responsive 11 phút trước
12 06:28:52 04/03/2021 Nguyễn Huy Hoàng Giới thiệu chuyển hướng Laravel 12 phút trước
13 06:28:29 04/03/2021 Giang Văn Duyệt Cách thêm jquery vào website 12 phút trước
14 06:28:23 04/03/2021 Giang Văn Duyệt Vòng lặp while trong javascript 13 phút trước
15 06:28:14 04/03/2021 Nguyễn Công Triều Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 13 phút trước
16 06:27:49 04/03/2021 ngô tuấn kiệt Nhóm phương thức giá trị 13 phút trước
17 06:27:30 04/03/2021 ngô tuấn kiệt Nhóm phương thức về Class 13 phút trước
18 06:27:25 04/03/2021 Hữu Hải Chữa bài tập phần 3 13 phút trước
19 06:27:22 04/03/2021 Hữu Hải Bài tập phần 3 14 phút trước
20 06:27:10 04/03/2021 ngô tuấn kiệt Nhóm phương thức giá trị 14 phút trước
21 06:26:07 04/03/2021 Minh Hieu Thuộc tính tạo đường viền cho khối 15 phút trước
22 06:25:58 04/03/2021 Minh Hieu Thuộc tính tạo đường viền cho khối 15 phút trước
23 06:25:30 04/03/2021 Võ Phong Thuộc tính thiết lập đường gạch ngang text 15 phút trước
24 06:25:26 04/03/2021 Minh Hieu Thuộc tính tạo đường viền cho khối 15 phút trước
25 06:23:33 04/03/2021 Nguyễn Huy Hoàng Lưu file vào database 17 phút trước
26 06:22:26 04/03/2021 Võ Phong Thuộc tính thiết lập in nghiêng text 18 phút trước
27 06:21:55 04/03/2021 Tào Xuân Trường Tạo mảng trong php 19 phút trước
28 06:21:08 04/03/2021 Quang Nhúng php vào trong html 20 phút trước
29 06:18:54 04/03/2021 Lê Trường Vương #3. Ý tưởng lưu trữ thông tin phiên login 22 phút trước
30 06:16:47 04/03/2021 Nguyễn Đức Nghĩa Bài tập 3: Bài tập luyện css selector 24 phút trước
31 06:15:51 04/03/2021 Nguyễn Đức Nghĩa Bài tập 3: Bài tập luyện css selector 25 phút trước
32 06:13:46 04/03/2021 quang huy Thực hiện tác vụ trên nhiều bản ghi 27 phút trước
33 06:12:31 04/03/2021 Nguyễn Minh Duy Bài tập: Ứng dụng hiệu ứng 28 phút trước
34 06:12:20 04/03/2021 Nguyễn Minh Duy Bài tập 7: Hiển thị danh sách sản phẩm 29 phút trước
35 06:11:28 04/03/2021 Võ Phong Thuộc tính thiết lập đậm - nhạt text 29 phút trước
36 06:10:12 04/03/2021 Võ Minh Tài Hướng dẫn xây dựng layout 1 31 phút trước
37 06:09:39 04/03/2021 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Tùy chỉnh danh sách ul, ol trong bootstrap 31 phút trước
38 06:08:56 04/03/2021 Võ Minh Tài Hướng dẫn xây dựng layout 1 32 phút trước
39 06:08:48 04/03/2021 Tào Xuân Trường Cấu trúc mảng trong php 32 phút trước
40 06:08:34 04/03/2021 Tào Xuân Trường Hướng dẫn bài tập phần 6 32 phút trước
41 06:08:09 04/03/2021 Quang Xuất dữ liệu trong php 33 phút trước
42 06:08:08 04/03/2021 Quang Xuất dữ liệu trong php 33 phút trước
43 06:08:04 04/03/2021 Quang Cú pháp viết code php 33 phút trước
44 06:07:48 04/03/2021 Nguyễn Huy Hoàng Hiển thị danh sách bài viết 33 phút trước
45 06:07:40 04/03/2021 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Class bỏ gạch chân text 33 phút trước
46 06:07:27 04/03/2021 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nhóm class tùy chỉnh in hoa thường của text 33 phút trước
47 06:05:56 04/03/2021 ngô tuấn kiệt Nhóm phương thức tìm kiếm, lọc(phần 1) 35 phút trước
48 06:05:03 04/03/2021 Phan Tấn Hiệp Xử lý thiếu fonts trong photoshop 36 phút trước
49 06:00:51 04/03/2021 Phan Tấn Hiệp Xử lý thiếu fonts trong photoshop 40 phút trước
50 05:59:58 04/03/2021 NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nhóm class tùy chỉnh đậm nhạt của text 41 phút trước
Danh sách 50 hoạt động gần nhất
Hệ thống
Tài khoản
Copyright © 2017-2020 Unitop.vn
Miễn phí Nhận kinh nghiệm, lộ trình học web đi làm lương khởi điểm 7-9tr/tháng sau 3-5 tháng năm 2020 Xem ngay→